رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ بالا افتادن از آلبوم خود های بهرام + متن

موزیک بالا افتادن از بهرام

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ بالا افتادن از موزیک های بسیار پر معنا و تحیلیلی از آلبوم خود های بهرام نورایی بود. این موزیک طرفداران خاص خود را جذب خود کرد. لینک دانلود موزیک بالا افتادن در انتها مطلب قرار داده شد.

بهرام
بهرام

متن آهنگ بالا افتادن از بهرام نورایی

خرجین چرم رو الاغ کور
مردم مرعوب پادشاه زور
محفظه تنگه و تعدادمون زیاده
نمونده بینمون حتی جای مو
همه روییدن از خاک و خون
کسی وصل نیست به جایی توو آسمون
علف هرزه که می پیچه به ساقمون و
کند شده دیگه قیچی باغبون
ببین همه ترسیدن
منم ترسیدم ولی کنجکاوم
می خواستم ترسامو طعمه کنم
ببینم چی می چسبه ته قلابم
صیدم سنگین بود منو کشید توو
منم شل کردم و افتادم
من تا وقتی می ترسم هستم
من تا وقتی می ترسم آزادم

آینه مو برعکس میگیرم
دنیا رو توو دستم میبینم

متن آهنگ بالا افتادن از بهرام نورایی

کوه ها دره های آسمونن
درختا آویزونن
من دارم بالا می افتم
من دارم بالا می افتم
زمانو پیش میرم
مکانو برمی گردم
می بینم مردممو فاسد میشن میگندن
همه توو جاشونن تکرار باباهاشونن
ه ر چی زی غ یر از ای ن بو دن اونا رو د رک م ی کرد م
من دارم بالا می افتم
من دارم بالا می افتم
صاعقه جوونه زد زمین ابر شد
آینه مو چرخوندم بارون تگرگ شد
چه شنا نابلدایی تن به آب زدن
تو و اشک ی که توو چشا ی زمین جم ع ش د
من دارم بالا می افتم
من از تر س ،نترسی دم از ترس ان گیزه م یگیرم ا صن
با من از واهمه هات حرف نزن
بت رس از ه ر چیز ی که به س متش م یری
که این تر س نی ست که ت و رو دار ه میک شه عق ب
نه م ن گم کر دم  مر ز سی ستم و آد ما رو

متن آهنگ بالا افتادن از بهرام نورایی

ذهنتو بگرد پیدا می کنی ما رو
چ ون ما ه مه م ون ته ش  به ف کر منفع تیم
پس باید بریزیم تو خودمون ببندیم دهنا رو
تو ه م وان مود کن به ه ر چ یزی که نیس تی
م نم وانم ود م ی کنم که باو رت کرد م اق لاً
اینجوری به جایی توو ذهن هم
دا ریم پش ت ویترین ی که ساخت یم از درو غ و فره نگ
اما ل ه می ز نن هم ه توو س طح شه ر
وا سه یه م درک یه نشو نه به دو نه س ند
که ب فهمن  کی ا ن و کج ان و چی فک رمی ک نن ق لباً
راجع به هر چی که نمی فهمن
منم فکرامو کردم رفتم دورامو زدم
حرفمو میزنم بعدم، میرم تهش به درک
ا گه ن می تر سی ب دون دا ری می ری س مت غل ط
اگه نم ی ترسی ب دون  دار ی میری سم ت غل ط

دانلود آهنگ بالا افتادن از بهرام نورایی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا