موزیک

پویان مختاری اهنگ

آهنگ زورسون از پویان مختاری

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

این ترانه به نظر می‌رسه که یک احساس عمیق و دلتنگی را به تصویر می‌کشد. پویان که ترانه را خوانده، درگیر احساساتی است که شب‌ها آرام نمی‌گیرد و احساسش مثل آتشی است که شهر را دربرگرفته است. او به شدت تو را می‌خواهد، به حدی که گاهی او را نمی‌شناسند. او به اندازه‌ای شبیه تو شده است که مردم از او درباره حالش می‌پرسند.

آهنگ زورسون ایا پویان مختاری
آهنگ زورسون ایا پویان مختاری

متن آهنگ زورسون ایا پویان مختاری

یه جور دل واپست می شم که ش ب آر وم نمی یره
داره میسوزه احساسم این آتیش شهرو میگیره
تورو میخوام به حدی که منو گاهی نمیشناسن
شد م اون قدر شبیه ت که میپرس ن ح التو از م ن
یه وق تایی تور و دید ن د یگه در ح د رو یا نی ست
بر ای بودن ت پی شم دی گه م زی تو دن یا نی ست
یه وقتا یی تو رو دی دن د یگه در ح د رو یا نیس ت
برای بو دنت پی شم دیگه مر زی تو د نیا نی ست

یه وقتا یی ت ورو دید ن دیگ ه در حد ر ویا نیس ت
برای بود نت پی شم د یگه مر زی تو دنی ا نیست
یه وقت ایی تو رو دی دن د یگه در ح د روی ا نیس ت
برای بو دنت پیش م دی گه مرز ی تو د یا نیست

تورو اونق در میخو امو می ذارم رو چش مامو
یه روز می شه دس تاتو میذا رم تو دس تامو
بذ ار دیو ونه باش م م ن ب ذار جون م بر ه از د ست
تو ای ن شب ای بی فر دا نم یزارم بر ی از دست
بذار دی وونه باش م م ن ب ذار ج ونم بر ه از دست
تو این ش بای بی فر دا نمی زارم بر ی از دس ت
یه وقت ایی تو رو دی دن دی گه در حد رو یا نیس ت
برای  بودن ت پی شم دیگه م رزی تو د نیا نیست

آهنگ زورسون ایا پویان مختاری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا