موزیک

دانلود اهنگ جدید پویان مختاری غمگین

آهنگ کینه از پویان مختاری

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

این آهنگ بیانگر درد و احساس تنهایی و خیانت است. پویان مختاری در این آهنگ از ترک شدن و رانده شدن توسط فرد دیگری صحبت می‌کند. او از کسی که تا قبل از این با او بوده، درخواست می‌کند تا بگوید که چه اتفاقی رخ داده تا اینجا برسد. شخصیت در این قسمت نشان می‌دهد که او تمام وقت خود را به فرد دیگر اختصاص داده و این فرد همچنان او را عزیز نمی‌داند و جدا می‌شود. در نهایت، شخصیت از این که دیگر با او نیستند حس دیوانگی و عدم رضایت دارد.

دانلود اهنگ جدید پویان مختاری غمگین
دانلود اهنگ جدید پویان مختاری غمگین

متن آهنگ کینه پویان مختاری

تو که نی دی اوفته هم س گر ه ک ور وِه ک ارُم / عَصبی وم حُو صله ی خوم ونَم ن دارُم

تو هم که وِه مو هیچ حسی نداری / نَدونُم سیچه دَنگ اِدِراری

س ی مون ی که بی تو ی خ اِکه دس تام / سی مون ی که هرج ا بیدی مِ نه حرف ام

س ی م ونی که شَ وُم ن یبی بی تو ص و / ول کر دی ره دی و جوو نیم س ی تو سه

رَه بَ ست ر ی ه مه چ ی تی اسه / نَونُ م ح الا کی وا سه

کین ه که مُن ه بُرد ه زِ وی س / ک ینه؟ کین ه؟

س یچه نداش تی تو کارامو حس وس / چونکه ند اشتم کا مارو اِ س اِ س؟

گوش بده، او شوکی که واسی / ها! همو که تَیس تو پلاسی

نَش ته ب ی س ی تو هو ش و حوا سی / ه مو که باع ث اوی ت ی مو نو اسی

هم و که اوا یل بید ی فامی لس / تی مو بی دی ول ی فکر ت  وات دین س

هم و که خوم م چند بار وا ت دی س / خوس باع ث اَوی یا که م اشین س؟

ک ه ول کنی بر ی بنی ای چو م ونه تینا / را حت برو! تی مو هیچ کی تون ه نی د ها

حتی بَووت حتی دات حتی هُو که واسی / خو ادونستن که تم مونه خواستی

دانلود اهنگ جدید پویان مختاری غمگین

متن آهنگ کینه پویان مختاری

سیم بگو بِنَم

ه م وقت ی بین ت گُ ل اِد ه وت؟ / یا که خ ش خ ار د ل درس ت قُ تِنه وِ ت؟

تونهَ زَنِست مِی ریت رَه؟

یا که هن ی تی ته و کی س کن ی ر یس؟ / سی س ک نی ریسک؟

یا که فیس کنی سیس؟ / دُنگ مَده! هیس

رَو! رَو شَرت ه ک م کن / حت ی بَوو تم نیخ واس ت ونه چ ن مو

گودی فاتحه مو بخون که رهدُم دیه / ها؟ ای طرفا؟ رَه گم کردیه؟

کجه بید ی تاح الا؟ / تو خ و بی دی تا ب الا

گردل مِن خوشی/ حالا وَستی یادم؟ ها؟

چ ه وا بیده دیه لِی وَت نِه؟ /چ ه ح الیه وق تی د ی تَ یت نِه؟

کیه؟
5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا