رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک عید امسال از امیر تتلو + متن

آهنگ امیر تتلو به مناسبت عید

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی امیر تتلو

حتما تا به حال برای یک بار هم اسم امیر تتلو را شنیدید. او جزو معروف ترین افراد ایران و همینطور رپ فارسی به شمار میرود. او برای عید سال 96 بود که آهنگ عید امسال را منشتر کرد.

آهنگ عید امسال از امیر تتلو

موزیک عید امسال که همراه ویدئو کلیپ منتشر شد، یک موزیک بسیار احساسی از امیر تتلو است. برای دانلود به انتها این بخش مراجعه کنید.

عید امسال
عید امسال

متن موزیک عید امسال از تتلو

عید امسال من ، یه درگیرم

با خودم تنها ، توو خیالم با موهات وَر میرم دَر میرم

میدو یی دنب الم ، پُر از ان رژی وا ی چ قده خو بی ت و

ا ما تا چ شم وا می کنم میب ینم نیس تی کن ارم میبی نم  دو ری تو

عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

ه یچ ج ا نم یرم این جا ت وو این خو نه ام ول ی به تو خو ش میگ ذره میدو نم

عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

هیچ جا نمیر م اینج ا توو این خون ه ام و لی به تو خو ش میگ ذره میدو نم

بازم چشمامو مثِ همیشه بستم

توو خیالم میبینم پیشت هستم

بغل توو بغلِ تو چه حالی دارم

وای بهتر از تو مگه میشه اصلاً

توو دستات هی چفت میشه دستم

اَدا اطوارات توو دلم ریشه بستن

تا چه  ار صبح با تو خو ش میگ ذره ع زیزم

مه م ه م نی ک ه فرد ا چ ی ش ه ا صلاً

ولی عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

هیچ جا نمی رم ای نجا تو و این خون ه ام ول ی به تو خو ش میگذ ره مید ونم

عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

متن موزیک عید امسال از تتلو

ه یچ جا نمی رم اینجا توو این خ نه ام ول ی به تو خ وش میگذ ره میدو م

میدو نی چی دو س دا رم ؟ دو س دا رم طعمِ لبا تو

دوس دارم پیشم باشی الآن که بدجوری ، دلِ من کرده هواتو

مید ون ی چی دو س دارم ؟  ج اده یِ ش مالو با تو

من به تو زُل بزنم و تو تند تند بخری سوغاتیاتو

امسال که نشد ولی خب سالِ دیگه

دوس دارم هر جا که هستی باشم

امس ال که ن شد ول ی خ ب سا لِ دی گه ک اری می کنم که لح ظه ها زیب ا ش ن

عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

هی چ جا نمیر م این جا تو و ای ن خو نه ام ول ی به تو خو ش میگ ذره می دونم

عیدِ امسال ، من تنها همینجا میمونم

هیچ ج ا نمی رم ای نجا  تو و این خ ونه ام ول ی نوب ت ما هم می شه مید ونم

 

دانلود موزیک عید امسال از تتلو
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا