رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک جدید چرسی به نام حبیبی + متن

آهنگ تازه منتشر شده چرسی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی چرسی

چرسی از رچر های تازه کار و نو ظهور رچ فارسی یا همان به اصطلاح نسل 4 است. او متولد سال 1998 است و 24 سال سن دارد. چرسی اکنون در جنوب ایران و در بندرعباس زندگی میکند.

آهنگ جبیبی از چرسی

موزیک حبیبی در روز جمعه به همراعی آرما و کوشا منتشر شد. این موزیک دارای ویدئو کلیچ است که در صفحه یوتوب چرسی قابل مشاهده است.

چرسی
چرسی

متن آهنگ جبیبی از چرسی

[کورس]
نخل آفتاب و جت اسکی
دَم بیچ وایب *
مانی مانی داریم داشت خوش بینه
بی بی تکست میده بوس قلب مرسی
ماشینا همشون Push to Start
ما رو دوست دارن دوست موستات
امشبو جاست فرندز آره همه رفیقیم
ولی نمیشم من دوست موست باهات
[ورس یک – آرما]
تا میرسم میگن یالله حبیبی
میگم داداشتون ایرانیه والا امیریم
میام توو بی بیه چشماشه به من
منم کنارم دآشیامن دش داشه به تن
با ش یخ – و هم ه چ کا می شه نق د
دو تا ب ا بر ده رفت ن ه نوز س ه تا دی گه هس ت
صدای ی که پخش ه خ ب اَ یه ت هرانی س م
روبروتم میچرخونی سرو کناریته چرسی
داشی شب بندر صبح کویتم
ولی اصاً واسم علمی نیستش دبی نه
این جا ه مه دخ ا باز ن بگ و عل ف چ ی می شه
وقتی داداشتون بیست چاری همش میپیچه
رو بی ت ک ایو ج ر خ ورده ص د تا بان د
ترکوندن شهرو بکس با فانتوم
ا لی تو و لنگس ت و پار که سق فا یات رو ش
ص دا ما ک ه او مد پیچی د ه مه نخ لا با د توو  ش

متن آهنگ جبیبی از چرسی

[کورس]
نخل آفتاب و جت اسکی
دَم بیچ وایب *
مانی مانی داریم داشت خوش بینه
بی بی تکست میده بوس قلب مرسی
همه جا که میاد روس موس باهام
ما رو دوست دارن دوست موستات
امشبو جاست فرندز آره همه یزیدیم
آخه نمیشم من دوست موست باهات
[ورس دو – سی و هش]
بندر و تهران لینک آپ
می ره ب الا اینکا م پر کنی د دری نکا رو س ریع
ج م و دایم ند و کریس تال، میرقص ن رو رین گام
پُر میکنه کیفا رو صدی
آی م تو اس لایت بی ب، نه نیس تم تو و تایپ ت
برنا مه هان ت رو ج ک نه ول ی دوب ای ش ت
پودرا اسنیف میمونیم گود وایب
پلیو سریع قنچو میگیرم میگم گودبای بت
ش ل می شن ه مه سر یع هر ج ا میر سیم ی ا
ر پ خون دیم و تهش و دی دن زیر س ی م ا
بک وود دوده عقب GMC چال
دیگه بی حسیم نمیکنه THC کار
این جا رگ الو پُر میکن م ف قط ش یواز رو م ودم
شیخ تایپیته میشه عربیت باز
میبننم میگن یا سلام حبیبی
ولی نمیگیره ۳۸ با احدی فاز

متن آهنگ جبیبی از چرسی

[ورس سه – کوشا]
هرچی کش میاد حیف فایده نداره
میگن کوشا یه پا شیخ زایده
بازی دستشه بهش وارده
تو هم الکی چیزی رو نده کِش وا بده
یه جور ی لا ک ش م یده انگ ار ای لان باها مه
پ س کل ا هم ه مش کل ها به فیلا ن جام ه
میکنن خودشون رو تا میام پاره
آره دور ما در دیوونه زیاد داره
یا ریا ل چس ت و کو شه ه مه ک ار ها حلا ل
بیا تس تشو ب گیر فق ط بپ ا نر ی از ح ال

چو ن برنا مه ما که می شه ه یچی نیس ت م حال
میریزیم سیکس سیکس ندیده تاس با ماها
ردیفه داستان کارها سریع به راهست
ک ش ها م یره بالا ق د خلی فه دا ش و
با ما می شه خل یج فار س ه م ش بیه وگا س یِه
[کورس]
نخل آفتاب و جت اسکی
دَم بیچ وایب *
مانی مانی داریم داشت خوش بینه
بی بی تکست میده بوس قلب مرسی
همه جا که میاد روس موس باهام
ما رو دوست دارن دوست موستات
امشبو جاست فرندز آره همه یزیدیم
ولی نمیشم من دوست موست باهات
[ورس چهار – چرسی]
دخترم جای بیبی حبیبیه
یه ج ا چ یل کن  م در م یره عک س جد یدی
انقدر پیگیر خودمن و دافم کلاً
سرش ون به ب اد نر ه یه ج ا ب ا من بر دن ای نا
رفقا لش روی یات
ست جردن و نایکیه پاهام
دشداشه هم از تن نمیره بیرون
وقتی شیخ میشه داشتون حل میشه کار
ش ب ها پار ه رو ی مو ج صب ح ها ت ن زیر مون
ب رنزه که ب شه پوست ت یه داف ی می ره رو ت
کارات میشه سریع جمع، میبرنت زیر نخل
توی آویزی تخت لش توو دستته توبورگ
زیر آفتابم گمبرون وایبه
شاتِ تووی دستمه شامپاین شاینی
همه حرفهام و لفظهام گایده
حبیبی اشنولک شده چشمات چاینی

متن آهنگ جبیبی از چرسی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا