رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک هابیل از سهراب ام جی+متن

دیس سهراب ام جی به رضا پیشرو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی سهراب ام جی

سهراب ام جی یا مصطفوی، عضو گروه زدبازی است. از اولین رپر ها و نسل یک رپ فارسی است. او با گروه زدبازی به شهرت زیادی رسید. اوایل کار خود را در لندن انگلیسی شروع کرد و بعد از مدتی به ایران بازگشت.

آهنگ هابیل سهراب ام جی

پس از یک مدتی زیاد، سهراب ام جی جواب دیس های پیشرو را داد. او از اهنگ دروغ تعطیل پیشرو سپمل کرد. میتوانید در انتها این موزیک را دانلود کنید.

ام جی
ام جی

متن آهنگ هابیل سهراب ام جی

[اينترو]
ركورده
اینترو رو بعدا میگم
یه دقیقه از اول بزار
اینم خوبه ها
سمه كولرم باید روشن كنیم
كی آمده ها
[ورس یک]
چیه اَوِنجره فازت
با اون کرکتر شاخت
سرت بره تو لاکت
نمیخوای درِت بره ساکت
بی ادب نش و که من ب ی اد ب می شم
یه چ ی میگ م زن و بچ مم می رن از پیش م
ما ه ا چند ساله بالایی م تو چ ند سا له پ ایین
شما همیشه زیر سایه امثال مایین
خدایی ، دارن میدن اینا تازه تقاص
زندگی این لاشخورا راز بقاست
باس اسکار بدن واسه فاز و ادات
واسه رپ حبس کشیدی یا واسه مواد
بگو اومدی دنیا فقط برا بندگی
باس بری کمپ یا ترک یا پناهندگی
هی چ * نشد ن این  س ه تا دا داش ا روو  هم
عکس مارو دیدین برین بگین دامادامونن
فکر کردی کلانتری یا که الآن سریع
جنس خوب بوده زدی فاز پیامبری

متن آهنگ هابیل سهراب ام جی

[کورس]
صف ر بیس ت و یک وا سه اونای یه که ت وشن
نه واسه چوپونایی كه دورن
می گن ته ران مال ه من ه تهران م ال تو نی ست
تهران مال اوناست كه توش میبندن با پلیس
میبندن با پلیس
شبا میبندن با پلیس
آره میبندن با پلیس
شبا لش میبندن با پلیس
[ورس دو]
تو که بزرگترین استعدادت آسفالت بوده
منم کوچیک ترين بیزنسم آسفالت بوده
ای ن یه کلم ه هم که تن ها وج ه اش تراک ماس ت
راجع بهت میگن این گدایی که عشق پادشاهست
راس تی دیگ ه چی زی نگ ی تو از کو دک درون
که ببینمت میری خونتون با صورت کبودت
میگی جهنم همین جاست دورت پر اهریمنه
چرا اجرات خلوت تر از دورهمی منه
پسر نوه چیه عمو خود نتیجمه
باب ا تو با س بری فض ا برات  زمی ن ک مه
(یزید) ، فاز صلح چیه یو انی مگه
تو تو و لون ه سگ ی من باش م خو نگی اگ ه
سیس انگلیسی برداشتی وات د *
بود * می گفت ی تو ی را ک ا چا ک
چ ی ب ود هابیل قاب یلو با بی ل کش ت
دیگه فامیل آجیلو با بیل خورد
آبتین آبجیشو تا چین برد
دبگه ماتیک پاتیله پاستیل شد

متن آهنگ هابیل سهراب ام جی

[کورس]
ص فر بیس ت و یک وا سه اونا ییه که تو شن
نه واسه چوپونایی كه دورن
م یگن تهرا ن مال ه منه ما ل تو نیس ت
ته ران ما ل اونا ست كه تو ش میب ندن با پل یس
میبندن با پلیس
شبا میبندن با پلیس
آره میبندن با پلیس
شبا لش میبندن با پلیس
[ورس سه]
اینا زر زدن لاكارم میرن
بگو بیان عمو سهراب بهشون ناهارم میدم
زاخاراشونم توو رادارم دیدم
آره بابام داره ولی خرج بابارم میدم
تازه کلی خندیدیم تا رسید به اجرات
این جا ت و رو میزا ری م آ خه تو ل یس ت خیر ات
عم و رید به شعر ات ، رو بی ت که ج ر داد
حا ل ا برو پز بد ه با یه فی تِ مهراد
نشنیدم حتی یه جام كاراتو
میخوای برگردی اوکی کنه * كاراتو
میلرزونه این صدام پاهاتو
نیست ی من د ارم متر م یکنم نظ ام آبا دو جا ت
گندتون جلوم زمینی خورد
ببیننش میگن اون رپر قدیمی مرد
میگفت هر کی بره از تهران فوله
الآن خودش آس و پاسه کف استانبوله
عمو عمو عمو عمو

متن آهنگ هابیل سهراب ام جی

[کورس]
صفر بی ست و ی ک واس ه اونایی ه که تو شن
نه واسه چوپونایی كه دورن
میگ ن تهرا ن ماله م نه تهران م ال تو نی ست
تهرا ن ما ل اوناس ت كه تو ش میبند ن با پ لیس
[اوترو]
ببین نمیخواستم بهت بپردازم ها
ولی خودت بی ادبی کردی
پر روو بازی در آوردی
خواستم کارای اداریتو انجام بدم

 

دانلود موزیک هابیل ام جی

 

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا