رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید زبر از شایع و حصین+متن

مویک زبر از حصین ابلیس و شایع

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

حصین ابلیس کیست؟

حصین رحمتی، ملقب به حصین یا حجصین ابلیس، از رپر های قدیمی و نسل 1 رپ فارسی است. استعداد و صدای خاص حصین باعث شده از جمله قوی ترین رپر ها به شمار بیاید.

آهنگ زبر از شایع و حصین

آهنگ زبر از برترین همکاری های این دو نفر است. بعد از حضور شایع در گروه کاغذ حصین، این همکاری منتشر شد. در اینتها میتوانید موزیک را بشنوید.

متن آهنگ زبر از شایع و حصین

آه، خیسه همه وَرِ رامدنیا بَده انگار بامچون، هِه، کجه راملیزه همه وَرِ راملیزه ولی سرِ پامشیبِ مسیرَ رو دیدم منکمه تا رسیدنِ تشپَ، تَشه رسیدنمنکلِّ راهو یه جا جوییدمرام، نمیشم، هیچ جوره، نهسرِ راهِ همیشه ام پیچ بوده مرگزندگی برام خاطره چیداَ همه چیاَ باختی که سنگینهمیگی اگه نبره چی؟اَ همه چیاَ بُرد ی که شیری نه و میدون ی که هن و تازه اَوَلِش یهــَه، نَـهمن میبازم و بعـد بُردمیخوای ببینی، پَ صبر کن، همینیه جوری میبَرَم ببینی چپ کنی زمیناَ، اومدی پَ کجا ماهی گیری؟ماهی گی ری؟، شک  نک ن اَ اینجا تو خال ی میر یبــاز شدم خارِ چشات، معلومهپَ سری بعد هم منو دیدی، کم برو لای گیریمجا ت جا یِ دیگس ت، نیا این جا پی شِ  ماه ا نیخیلی مُتْچَکِرَم پَهن و نمید ونی ای ن که د اری بود ه م الِ کــ یآره، واقعاً که خندستچشو وا کن ببیناینا همه بوده مالِ مناما چند وقته کَندمجا نمونی شیرینبرو آره، بدو برو پَـــبٌکن صحبت رو کمترشیر تو شیرم، شمشیر تو جیبمچطورم؟، به نظرت بده شیر روحیَش؟قو ی ت ر اَ خود م جز خد ا نی تو د یدمحتّی از سینه یِ قبرستون شیر دوشیدم

متن آهنگ زبر از شایع و حصین

اومدم برا جنگحواسم پرتِ چیزی نیپَ نیا دیدنم، با جعبه شیرینیم ن از پ ا در ب یام، بچّ ه چی می گی؟مگه با تانک ببرنم، رو تختِ کلینیکمن با هر ماشین حسابی حساب کردمتو باید حساب ببریکنار بذاربرام دو تا دودِ جنسِ نابِ تاپببینیم چی میزنیمیبینه چشمت تا به تاآه، ههپَ ببین دوستِ خوب اینجا جاش نیبچپونی خودتو زور چِپونهم صِنفاتو میشناسم، جور به جوربادِ پنکه نمیندازه توم تکونببی ن، م ن، ساخت م جلوم جا ر اهِ پس، پ یشک گفتنات رو سرم آبِ یخ نیاگه پیدامون نبود یه جایی جمعیمکه نیست جایِ هر کی
آه،لب و دهن، فقط لب و دهنتا جن گ  شه که س ریع می ری س نگرو بغ لمنم اَ اونا که صحنه رو بغلتو عم ل تا مَقَ رّ، تا مح ل، تا اب د، اَهلانـتوری، نرو تو نقشمن خودم مـارم، سبز شدی درِ خونم؟اَه، میدونی تا بوده ما ادامه داریم بینم اَ رو می ری یه رو ز یا اض افه کار ی، ه ا؟صاف رو این زمینِ زبرکه خوب بفهمیش، تَش میشه قضیه فکراَ وسطِ کَلَّت بزنیه سری بهم هر اَز چندگاهیتا قشنگ بفهمی چِمهمن و پا م رو ز مین، تا ه میشه س فتیه جوره دیگه نو، ولی با همه یه شکلروحیَم با باخت جورتره تا نتیجه صفرشاید، تو ندونی، ولی من آخرشو حفظم
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا