رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ لینک از جیدال + متن

دیس بک جیدال به رپر ها

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی علی جیدال

علی جیدال از رپر های تازه نفرس و با استعداد رپ فارس است. او در تهران متولد شد و بعد از مدتی به دلیل مشکلات زیاد رپر ها در ایران، به کانادا مهاجرت کرد. تا چندی پیش جیدال، با مدگل، خواننده معروف در رابطه بود که گویا از هم جدا شدند.

جیدال، به همراه عرفان پایدار، مدگل، ایمانمون و … عضو گروه پایدار است.

آهنگ لینک از علی جیدال

این موزیک در جواب پیام های منعدد افراد زیادی در رپ فارسی، به علت اشتباه علی جیدال در پخش تصادفی لینک خرید ویو فیک، منتشر شد.

جیدال
جیدال

متن آهنگ لینک از علی جیدال

هم ه رفیق ام می گن ج وابتون رو ند م ول ی یسریات ون د گه
خدای ی ب عد م دتا از تو غ ار دراو مدین حی ف روت ونو زم ین بندا زم یا
خلا ف سن گین به اصط لاح گن گ قبی له م خر ج کوک م بالا م ث خر ج وک یلم
ه ی تهر ان  سر سو تی از م در به در ن و در دا ف ه ا 2 تا یی توی ه تخ تمن
میرن نی به تخمم خیاله راحت دارم
شه رتو ب ش عاد ت دار م بب ین ک ردم م ن خیل ی زو د ر پ رو شر وع
مث اولین جوینت که بودش چارده سالم
س یر نمی شم بیش تر میگ ام امسا ل ر پ رو این خ ز مز ام میک نن هش ت باز م نو
معرو ف تر میک نه ور س ه ام من رو می اد ه ی باز ک ش بی اد چش م ها ش د راد
جی دال تو رپ کارها ش بازتاب میش ه سو تی بد م سری ع بر ام داستان می شه
تو این بازی ه مه رفا قت ها پاچ یدن ت ش خیر خ ونوادم که تو رپ پایدار دی ده بودم

متن آهنگ لینک از علی جیدال

فک ره ان قلاب ه مه فکر ه مط رحیم م ن رو نق د میکن ی خو دت ته اب لهی
اکثرن ریشو پشم علی جنتی هلی جی ادم حسابی مث په.وی
بگذ ریم د و ماه دی گه کنس رتم او ن که یه اج را ندار ه ک.ش عر ن گه
اصا ف رض مح ال میخ رم م ن و یو فی ک تو دس تمال * کی ک.شع رترع
ویو فی کم که کل ش ق صه شم است من ل ینکش رو دا شتم و رش ته شم است
یک ع مر با امی نم پز مید ین ه مه این ویوه ایه فی ک ا صا قب له شم است
سگ س یبیل میگ ه دا ره ف ید می شه عل ی می گه اس پاتیفای کار هات پل ی می شه و لی
دوست دخت رت اهن گ با ما حف ظ می شه سری ع اگه هی ت میک نی چون دی دی ه ی زی ره من ی
اخ ه 1 0 تای ی ازم عق ده کردین هم ه ک.شع رهاتون رو بگی ن تخ. م ن نیس
از من مفس دتر تویه ک ل ارز نیس بگ ین صلوا تی بده ب رام حک م قط عی
به اقا فرن گ چن و قت کجا بودین را ستش رو بگ ی ن بابا نگران تون ش ده بودیم خد ایی
گفتیم خدایی نکرده یک اتفاقی براتون افتاده
از معجزات حضرت زنده کردن مردگان بود

 

دانلود آهنگ لینک از علی جیدال

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا