رپ فارسیموزیک

دانلود دیس ترک بختک از مرژاک + متن موزیک

طرفداری مرژاک از امیر تتلو و دیس به مسلک

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

مرژاک رپر و نویسنده بسیار قدرتمند شعر های رپ فارس است. او نویسنده بیسیاری از شعر های رپر های معروف رپ فارس است. همچنین مرژاک آهنگ های بسیاری دارد که از معروف ترین های آن موزیک میرم به همراه امیر تتلو است.

آهنگ بختک از مرژاک

این موزیک دیس مسلک و در جواب صحبت های پشت پرده او است. مرژاک موزیک بحتک را در کمتر از 3 روز ساخت و منتشر کرد. لینک دانلود آن در انتها مطلب موجود است.

متن آهنگ بختک از مرژاک

[ورس یک]
میبینم که تیم شدن حفاظتی ها
فقط مونده عکستون رو بذارن ایسنا
توهمه یا درست میبینه چشمام
از اینج ا که تی م ق دری هم ه رو زی ر یه س اعت *
ول ی ش ما ن ه تو له و ل ه ا طر ف ح ساب مید
زب ون ه ا رو کوت اه بکن ید ک ه بع دا * نر ید
الآن روی صحبتم با اون چاقالیه که
پش یمونم صد اش میکرد م هر دفع ه دا ش  ع لی چ خ بر
خوب جلو میره پلن های کاری؟
راستی به ممرضا چقدر مایه دادی؟
ترجیح میدم مثل سپی پول داده باشی
چو ن پ ول ه م نداد ه با شی به چ شمم * ما لی
چطور به بقیه بگم که رفیق دغلم
فقط به عشق تقلب میشسته میز بغلم
لاش ی م ن بخ اطرت به م زد م ک ار با امی ر رو
بعد د و س ال ف ن ها م منتظ ر فی ت ت تل ان
سر سفره ما مفت مفت چریدی
شانست رو فروختی رفتی لپ لپ خریدی
ف کر میک نی ح ق با تو ئه چو ن مش تری ا ی
تو مر ام امث ال تو جز مف ت بر ی نیس ت

متن آهنگ بختک از مرژاک

[کورس]
از پولدار دیدم تا کف خواب
از رپکن دیدم تا مداح
شبیه تو کم دیدم اما بختک
هم بازی رو باختی هم اخلاق
از گوش بُر میبینی تا قصاب
از سرباز میبینی تا ارباب
شبیهم کم میبینی اما بختک
هم بازی رو باختی هم اخلاق
[ورس دو]
بلند شو سر صبحه علی
خو ب تو و آی نه نگ اه ک ن تا ح د ت رو ب فه م ی
نمونه‌ای، ولی نمونه رده دو منی
پی مو زیک رو بگ یرم با ید رگ ت رو بزن ی
ما دیس امثال تو رو فی‌البداهه میدیم
توی خط و نشون آوردمت اعتبار بگیری
ب ابا بیخ یال پس ر حاج ی از ک ی قای م می شی
صو رت رو ن شون بد ه مگ ه فی س وا قعیت نی ست
آ توری یک ی مث ل م ن رو بد ی از دس ت
ب هم ه ر پر وژه ای خ ورد م یگفتم رف یقم ه ست
* فق ط ب ش ین عق ب چو ن بعی ده ب شی عو ض
با این ک ه سوب ری ج وری * بگ ی ال عفو
هم ونی ک ه ه مه ج ا داش ت هو ات رو ه ر دف عه
جو ری اوم د بال ا سر ت بگ ی قض ا و ق دره
حواس رو جم ع ب کن یه و قت واس ه ع وام رو شن نشه
تنها چیزی که تو و وجو دت نیس ت مر ام و مس لکه
[کورس]
پولدار دیدم تا کف خواب
از رپکن دیدم تا مداح
شبیه تو کم دیدم اما بختک
هم بازی رو باختی هم اخلاق
از گوش بُر میبینی تا قصاب
از سرباز میبینی تا ارباب
شبیهم کم میبینی اما بختک
هم بازی رو باختی هم اخلاق
[اوترو]
دوست ها میان دشمن ها میرن
ببین، دشمنی کردی ولی رفاقتی زدمت
میتونست خیلی بدتر بشه
فقط دیگه دلی ننویس
چون آدم دلی ای نیستی
پدرام آزاد عجب بیتی زدی
واسه گرگ عادی نمیشه به سگ ها باج دادن
این هم دیس نیست، افتخاره برای کارنامت

دانلود آهنگ بختک از مرژاک

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا