رپ فارسیموزیک

آهنگ مون لایت سیجل و 021کید

دانلود آهنگ جدید سیجل و 021کید

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ “مون لایت” از سیجل و 021 کید به تازگی منتشر شد. این آهنگ با موضوع عشق و رابطه بین دو نفر است. متن آهنگ حاوی احساسات عمیق و ناگفته دو عاشق است که در آن به همدیگر اعتماد دارند و از هم حمایت می‌کنند. با صدای قوی و احساسی سیجل و 021 کید، این آهنگ توانسته است به خاطرات و احساسات بسیاری از شنوندگان نفوذ کند. با ترانه‌ای پراحساس و ملودی زیبا، “مون لایت” توانسته است جایگاه خود را در دل‌های مخاطبان سیجل و 021 کید بسازد.

021 کید
021 کید

آهنگ مون لایت سیجل و 021کید

متن آهنگ مون لایت سیجل

اعصاب معصاب ندارم من
بی سر میکنم با سیگارم من
منم دست کمی از تو ندارم
نه م ن ای ن هو ا رو بد ون تو دوس ت ند رم
بی بی چت ه ت و به م ب گو ب از چ ته تو
نیستی کم پیدایی بگو ببینم اصلا کجایی
م ن حال م خو ب نی ست ه یچی رو ی مو د نیست
ول ی تو بیا پیش م فاصلم ون د ور نیس ت اصلا

[ورس یک – 021Kid]
بیبی س گ اخل اقم ولی روم از ای ن جوزه ا نزن
چون خودت میدونی حالم خوب نیست این روزها اصلا
منی که بالا بود طاقتم الآن کو طاقتم
رو دروغ‌هات گوش‌هام رو بستم
بیا فیک سش کن یم خاط رات رو دوبار ه میکس ش ک نیم
هر چی بوده رو ریست کنیم
هم ه این بی ت ها ر و با ه م هیت ش کن یم
میخوام باشم یه ذره ریلیستیک
نگاه میکنم میبینم پیشم نیستی
سلامتیت یه لیوان میرم ویسکی
پشت فرمون دارم میشم ریسکی

[هوک]
من حال م خ وب نی ست ه یچی رو ی مو د نیست
ولی تو بیا پیشم فاصلمون دور نیست
چرا آشتی‌هامون دیگه با یه بوس نیست
بیبی بیبی

[کورس]
اعصاب معصاب ندارم من
بی سر میکنم با سیگارم من
منم دست کمی از تو ندارم
نه من این شب ها رو با قرص‌های اعصاب میخوابم

[ورس دو – سیجل]
کاش بودی تو هم قانون فیزیک
پیش بینیت بود آسون و بی ریسک
نمیشه پس داروم رو بریز
بپر با هم بریم Highway رو دویست
چپ کنیم اصلا، غش کنیم جسد
آخرین تصویر بارونی و خیس
انقدر هیتیم حتی باهات خوبه ریمیکس
عزیزم بگو خندت کجاست
حتما زدی خط مط تو باز
چیت میکنی میاری هر دوست دو آس؟
این قلب سنگیت بد مرد رباست

متن آهنگ مون لایت 021 کید

شیاف میکنیم و شوآف نیستیم
ساده و معروفیم چون آرتیستیم
تویی اکتاسیم دو لاین ویسکیم
جلومون نیست حتی خدام هیچکی
با تو نیستن صبح‌هام مشکی
باز شدن پلک‌هات تازه
جلوم نداری میک‌آپ لازم
بگیرم سفت باز گازت
بمونه جای دندونم روت
روو تنت کنم سنگ رو من پودر
لبت هم بوس
کاش زندگیت سهم من بود
میسوزیم با هم، میشیم تهش هم دود
حرف بزن بو
من حالم خوب نیست هیچی روی مود نیست
ول ی تو ب یا پی شم فا صلمون د ور نی ست اص لا
چرا آش تی‌هامو ن دی گه با ی ه بو س نیس ت
بیبی بیبی

[ورس سه – 021Kid]
اینط وری باه ام میخ ندی با ه م د اریم ک لی وای ب
تو ده ژان ویه م ن یا زده آگو ست او ن  ه م ۲۱
زیر مونل ایت لا ی موها ت دست هام میر ه وق ت گودن ایت
باز روز ها ی خو بمون ها یلایت دو ست ن دارم بشن وم گ ودبای
بیا راب طه رو دو باره ببندی م به ک ل دن یا با ه م د وباره بخند یم
چشم‌هامون رو روو همه چی ببندیم
دن یا هم ه چی س یاه س فید م ال ما رنگ ی
میخوام باشم یه ذره ریلیستیک
نگاه میکنم میبینم پیشم نیستی
سلامتیت یه لیوان میرم ویسکی
پشت فرمون دارم میشم ریسکی

Baby I’m not okay
Rushing to the motorway
Smoking with my old mates
Thinking about the old days
Wonder if she is okay
Sniffing to much cocaine
Baby its a cold game

[اوترو]
من حالم خوب نیست هیچی روی مود نیست
ولی تو بیا پیشم فاصلمون دور نیست اصلا
چرا آشتی‌هامون دیگه با یه بوس نیست
بیبی بیبی

آهنگ مون لایت سیجل و 021کید

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا