موزیک

دانلود آهنگ صدام کن از رضا بهرام + متن موزیک

موزیک حدید رضا بهرام به نام صدام کن

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

رضا بهرام خواننده پاپ و مجاز ایرانی است که طرفداران بسیاری در سبک خود دارد. او به دلیل سبک شعری و همچنین صدای زیبا خود توانست طرفداران زیادی را بدست بیاورد.

رضا بهرام
رضا بهرام

متن آهنگ صدام کن رضا بهرام

صدام کن، صدایِ تو یه شعر عاشقونست
نگا م ک ن، که نگا هت مثل مرو ارید در یا دو نه دونس ت
عز یزم، تو عزی زی من سپ ردم آس مون واس ت ببا ره
مید ونی تا دن یا دنیا ست، عا شقی مع نیشو از اس مِ تو دار ه

به هم ه  می گم بد ونن عا شقم عا شقم عا شقم
کی تو رو میفهمه آخه مثل من عاشقم عاشقم
به هم ه میگ م بدو نن عاش قم عاشقم عاش قم
کی تو رو میفهمه آخه مثل من عاشقم عاشقم
صدام کن، صدایِ تو یه شعر عاشقونست
نگا م ک ن، که نگا هت م ثل مر وارید د ریا دو نه دون ست

امشب شب عاشق شدنه، با تو دلم چه روشنه
اومدنت قشنگه
ت وو گو ش من اس متو خو ند، ا ون ک ه تو ر و به من ر سوند
اومدنت قشنگه

متن آهنگ صدام کن رضا بهرام

آرزوهات کنارِ من خاطره شن بزار همه دنیا بگن
که قلبمون یه رنگه
خدا تو رو نوشته پایِ دل من، بزار همه دنیا بگن
که قلبمون یه رنگه
صدام کن، صدایِ تو یه شعر عاشقونست
نگ ام ک ن، که نگا هت مث ل مر وارید در یا دون ه دونس ت
عز یزم، تو ع زیزی من سپ ردم آسمو ن وا ست ببا ره
مید ونی تا دنی ا دنیا ست، عاشق ی معنی شو از اس مِ تو دار ه

من یه قصه خیالی، مثِ مجنون نمیخوام
آرزو های توو خالی، زیر بارون نمیخوام
خودت میدونی تو رو ساده میخوام
با اینکه از سَرم زیاده میخوام
دستِ خودم نیست اگه تو هوامی
من تو رو عشقم بی اراده میخوام

به همه میگم بدونن عاشقم عاشقم عاشقم
ک ی تو رو می فهمه آخ ه م ثل من ع اشقم عاش قم
به همه میگم بدونن عاشقم عاشقم عاشقم
کی تو ر و میف همه آ خه مثل م ن عاش قم عاش قم
صدام کن، صدایِ تو یه شعر عاشقونست
نگ ام کن، که نگاه ت مث ل مرو ارید  دون ه دون ست
به همه میگم بدونن عاشقم عاشقم عاشقم
کی ت و رو میف همه آخه مث ل م ن عاشق م عاش قم
صدام کن …

دانلود آهنگ صدام کن رضا بهرام

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا