رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک جدید پوبون با نام ستاره + متن

آهنگ ستاره از پارسا پوبون

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی پوبون

پارسا یا همان پوبون، خواننده ایرانی در سبک ار اند بی و آرامش دهنده فعالیت میکند. او که هم اکنون به همراه نامزد خود در کانادا اقامت دارد، در سال جدید فعالیت خود را بسیار زیاد کرد.

پوبون تا به حال با افراد زیادی مثل پارسالیپ، لیتو، خلسه و … همگاری داشته است.

آهنگ ستاره از پوبون

اخرین آهنگ از پوبون، موزیک احساسی ستاره است. متن موزیک به همراه لینک دانلود آن در انتها این مطلب موجود است.

پوبون
پوبون

متن آهنگ ستاره از پوبون

مام انم میگف ت م عروف میش ی یه رو ز خی لی پس رم
بهم میگفت موزیکات از همه دنیا بهترن
همیشه هلم میدادی وسط ترسام
رفتی جات خالیه الآن توو عکسام
تو ی ه س تاره ا ی هن وز تو و آس مون من
یه نوری تووی تاریکی شب
ت و یه ست اره ا ی هن وز تو و آسم ون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب
ش با ح س میک نم ک ه روح ت میا د تو و ات اقم
هنوز میکنی نگاهم
سخته قبول کنم تموم شدی واسم
واسم، تموم شدی واسم
واسم …
مام انم می گفت معر وف می شی ی ه رو ز خ یلی پس رم
بهم میگفت موزیکات از همه دنیا بهترن
همیشه هلم میدادی وسط ترسام
رفتی جات خالیه الآن توو عکسام
تو ی ه س تاره ای هن وز تو و آس مون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب
تو یه س تاره ای هن وز تو و آس مون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب

متن آهنگ ستاره از پوبون

مامان م میگف ت مع روف می شی یه ر وز خیل ی پ سرم
بهم میگفت موزیکات از همه دنیا بهترن
همیشه هلم میدادی وسط ترسام
رفتی جات خالیه الآن توو عکسام
تو یه ست اره ای ه نوز توو آ سمون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب
تو یه س تاره ای ه نوز ت وو آس مون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب
شبا حس میکنم که روحت میاد توو اتاقم
هنوز میکنی نگاهم
سخته قبول کنم تموم شدی واسم
واسم، تموم شدی واسم
واسم …
مامان م می گفت معر وف میش ی یه روز خیلی پس رم
بهم میگفت موزیکات از همه دنیا بهترن
همیشه هلم میدادی وسط ترسام
رفتی جات خالیه الآن توو عکسام
تو ی ه س تاره ا ی ه نوز توو آس مون من
یه نوری تووی تاریکی شب
تو یه س تا ره ای هن وز ت وو آس مون م ن
یه نوری تووی تاریکی شب

دانلود آهنگ ستاره از پوبون

5/5 - (2 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا