رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک “یهو بر میخوره بهت” از آلبوم جدید محمدرضا شایع + متن

آهنگ جدید محمدرضا شایع

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ یه جا یهو بر میخوره بهت از شایع و تارا صلاحی

موزیک یهو بر میخوره بهت از آلبوم آماده باش محمدرضا شایع در روز پنجشنبه منتشر شد. این آهنگ به همراهی تارا صلاحی، وکالیست خانم گروه اصلی است. آلبوم آماده باش در حدود 18 ماه زمان برد تا آماده و منتشر شود و میتوان گفت از حرفه ای ترین آلبوم های شایع و همچنین رپ فارسی است.
شما میتوانید این موزیک را از لینک مستقیم یا از پیج رسمی شایع در انتها مطلب بشنوید.

محمدرضا شایع
محمدرضا شایع

متن آهنگ یه جا یهو بر میخوره بهت از شایع و تارا صلاحی

[اینترو – شایع]
یه آن یهو بر میخوره بهت
بهت بند میکنه دلت
که بری بترکونی
شایع
[ورس یک – شایع]
یه آن یهو بر میخوره بهت
بهت بند میکنه دلت
از نگاه های بالا به پایین
ا ز حرف شنیدن از دستور خسته ای
از چشم گفتن مجبور خسته ای
ا ز کا ر کر دن هف ت ر وز هف ه ای
دوست داری یه خوابی کنی
بگن از هوش رفته این
یه جا یهو بر میخوره بهت
بهت بند میکنه دلت
که بری بترکونی
صفرت رو به یک برسونی
آرزوهات رو سرد که بشی سفت بپوشونی
میبیننت بگن کاش عین تو بودیم
مدام توی سِیر صعودی
هیچ احساسی عین شروع نیست
شروع کردم منم
چند وقتیه لب نزدم
تازه فهمیدم چند چندم منم
کیش دادم مفت خورها رو از منطقم
مثل ساعت مخم کار میکنه
ممرضا داره خوب رفتار میکنه
دوباره داره با کفش هاش میدوئه
دوباره پسر بشاشی شده

متن آهنگ یه جا یهو بر میخوره بهت از شایع و تارا صلاحی

[کورس – تارا]
یاد مه او ن رو زها ج ام یه گوش ه خو نه بو د
خو دم ج لو آیین ه یه دیوون ه ر و به رو م
تا ای ن ک ه یه حر ف یه ج ا یه آ ن برخو رد بمو ن
او ل ه اش ه ر روز بی شتر و بیش تر تن ها ش دم
دیگه اجازه ندادم اگر و اما کنم
ش ما هم تون با ه م، میم ونم م ن با خو دم
میمونم من با خودم
[ورس دو – شایع]
خودم رو بیشتر از همه هستم
چون تا بخواد ممرضا دم دستم
ه م تو و خوشی م پا ب ود ه م ش ب تلخ م
باقی آفریده شدن برای رفتن
برای گشتن، برای بودن نه
کمک گرفتم سر سوزن نه
خودمم، خودم همه توو دنده ان
یه غر ور دا رم و یه ر گ تو و گر دن
سرد و گرم چشیده ام
ول ی نه کس ی رو داشت یم ن ه با کس ی ح رف زد یم
گرفتیم از لاستیک ها یکی یکی پنچری
یه تایمی ممرضا سالی یه پیراهن خرید

متن آهنگ یه جا یهو بر میخوره بهت از شایع و تارا صلاحی

نگاه الآن همه چی حله
دآشتون یه سره میخنده
نون و تره میخوره ولی کره میجنگه
این ها طبعات سر بی عقله
کلی تیر خطا زدم
به تای م ه ا میگفت م اص لا از زی ر ب نا خَرَ م
ه ی رف تم و ه ی شد م بی شتر ر اه بل د
شیر هم نباشم، با شیر برادرم
کلی از کارها مونده
یا تل ف ک رد یا بی ا ب ا م ا گلو له
ب یا با م ا گل وله، هنو ز کل ی از ک ارها مو نده
[کورس – تارا]
یا دمه او ن روزه ا جا م یه گو شه خ ونه بو د
خو دم جل و آیی نه یه دیو ونه ر و به رو م
تا ای ن ک ه یه ح رف یه ج ا یه آ ن برخور د ب مون
اول ها ش ه ر ر وز بیش تر و بیش تر تنه ا ش دم
دیگه اجازه ندادم اگر و اما کنم
ش ما ه متون با ه م، میم ونم م ن با خ ودم
میمونم من با خودم
[اوترو – تارا و شایع]
چون یه جا بالاخره بر میخوره بهت

 

دانلود آهنگ یه جا یهو بر میخوره بهت از شایع و تارا صلاحی

یوتوب رسمی محمدرضا شایع

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا