رپ فارسیموزیک

آهنگ زیر آفتاب تابستون از هومان

آلبوم شهرمون هومان منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ “شهرمون” از هومان رپر درباره مشکلات زندگی در شهر است و به مسائلی مانند ترافیک، آلودگی هوا، فقر و بیکاری اشاره دارد. هومان به شهروندان توصیه می‌کند که با هم همکاری کنند تا بتوانند این مشکلات را حل کنند. “زیر آفتاب تابستون” نیز یکی از تکست‌های آهنگ می‌باشد.

هومان
هومان

آهنگ زیر آفتاب تابستون از هومان

متن آهنگ زیر آفتاب تابستون از هومان

آسمون این شهر
وق تی که تو پیش می خو ش رن گ  تر از همی شس
تو داد ی رو م ن ل ، میگی ریم با ه م دَم
دورمون پُر از سفینست
قلبم واسه خودته منفجرش کن
تا دَم صبح بیدارم منتظر تو
فردا میخوام ببینمت کلی ذوق دارم
دوباره پس ما میریم با هم
هر جا بگی دوس دارم
کاش این ساعت ها وایسن
حالا که همو داریم ما

[کورس]
ز یر آف تاب تاب ستون، م ن و تو در یا یه قا یق رو ش
با می ریم یه جا که توو ش، خوشحا لیم با ه م
زیر آفت اب تابس تون، م ن و تو د ریا یه ق ایق رو ش
با میر یم یه ج ا که توو ش، خو ش حالیم با ه م

[بریج]
زیر آفتاب تابستون، زیر آفتاب تابستون

[ورس دو]
ن ترس بیب ی چی زی نی هو مان وا سه تو بی زی ن ی
ت وو خون ه با  هم  راحت ی م با این که پام ون Ye ezy ن ی
بپوشی بیکینی میریم ساحلو میبینیم
کوکوناتو رو میچینیم، تکیلا رو میریزیم

[بریج]
زیر آفتاب تابستون، زیر آفتاب تابستون

آسمون این شهر
وق تی که تو  پیشم ی خو ش ر نگ تر از همی شس
تو داد ی رو م ن ل م، میگ یریم با ه م دَ م
دورمون پُر از سفینست
قلبم واسه خودته منفجرش کن
تا دَم صبح بیدارم منتظر تو
فردا میخوام ببینمت کلی ذوق دارم
دوباره پس ما میریم با هم
هر جا بگی دوس دارم
کاش این ساعت ها وایسن
حالا که همو داریم ما

آهنگ زیر آفتاب تابستون از هومان

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا