رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید آرتا، اسموک و دیزاینر به نام بنزما + متن موزیک

فیت بین المللی آرتا منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آرتا ونتونز بعد از چند فیت بین المللی با رپر های معروف، خبر انتشار فیت بعدی خود به نام بنزما را به همراه پاپ اسموک و دیزاینر داد. این موزیک بعد از گرفتن 500 هزار کامنت در پست آخر صفحه اینتساگرام او منتشر شد.

بنزما
بنزما

متن موزیک بنزما از آرتا

ما رو چاقی نگیر اشتباه
کارت جایی نگی مثل ماست
همه رو هم بخری با اسکناس
تکی * شبیه بنزما
ما رو چاقی نگیر اشتباه
کارت جایی نگی مثل ماست
همه رو هم بخری با اسکناس
تکی * شبیه بنزما
[ورس یک – آرتا]
میارن contract
بکنم ساین من
کش ام می شه ب ی تی  س ی می ره تو باین نس
هیترا هیت میدن باز میخوان باهام عکس
* مَن، با ر سام می چوقیم م ا دم whit e ho use
کف پاریس میایم ما با لاتینا
دم لابی زومن پاپاراتزی هت
دافه * هی میگه سارا بیا
پاگانی دارک میگازیم ما تا ویلا
برلیان تیمم
موزیکا مثل چی *
کو ری کو کو در میا ره رو ه وا میزن ن ع ین دیز اینر
کسی شاخ شه جلومون ببینیم enemy crime
چینم vvs یک میلیارده
پِندِنت میگیری فیک نیست دیاموند

متن موزیک بنزما از آرتا

[ورس دو – دیزاینر]
We did that shit
We put that shit together
A in’t n obody th at i kn ow t hat d o it bet ter
No way
I’ve been beating up that *
I co uld p ut i t in a ga lleon… Ga lleon
galleon looking thought this Cartier glass
I s ee stripp ers s hake a w hole lo t of a ss
Hey hey
Go t i t mo mmy ge t it n ear a lad der
Mommy stack it. I tak e it arou nd th at wo rld an d m y * is pr oactive
I play the field like Benzema
Where i trying to play with them
No way
If she want to give it up
Okay
Bullets fly fly fly your way
[کورس – آرتا]
ما رو چاقی نگیر اشتباه
کارت جایی نگی مثل ماست
همه رو هم بخری با اسکناس
تکی * شبیه بنزما
ما رو چاقی نگیر اشتباه
کارت جایی نگی مثل ماست
همه رو هم بخری با اسکناس
تکی * شبیه بنزما

متن موزیک بنزما از آرتا

[ورس سه – اسموک‌پرپ]
Charge the room
Charge
I woulda too me wanna feel it
need two
nee d m e bit ches b y the pa ir br ing m e tw o
C hicano tit ties b ug e yed thi s bitche s is c ool o t old th em br ing the co mpetition
Y’know what i’m saying
I h it th e bit ches on van ish m ode tho ught t he d m
What
What’s the deal
Pu ll u p in a p sych o ut in th is bitc h i m of f t he p ill
Pull up in a straight straight shift
I’ve been sent straight
Wer e o n str ike cau se wh ere i com e fr om sh ir ge t rea l
Got a project but she
Cartier lens bitch
Im tricked out in the sun
Stepping with that fu fu *
I’m with the sun?
Different tools on me
I cam e in he re l ike i m  a vi k
Al l m y P’ s e nd  Q’ s i got ta sta y o n pe fect ti me
[اوترو – آرتا]
ما رو چاقی نگیر اشتباه

دانلود موزیک بنزما از آرتا

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا