رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک عصبانی شایع + متن

آهنگ گنگ شایع

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی محمدرضا شایع

محمدرضا شایع از رپر های نسل سوم مارکت فارسی است. او به علت پخش کردن تصاویر چهره خود، شهرت دو چندانی پیدا کرد. بخش جدی کار خود را شروع کرد.

آهنگ عصبانی از شایع

این آهنگ از آلبوم عصبانی با حضور شایع منتشر شد. این موزیک از بهترین های آن آلبوم بود. لینک دانلود در انتها مطلب موجود است.

شایع
شایع

متن آهنگ عصبانی از شایع

هرجایی ها رو تحویل نگیر
هرجایی نرو شأن داشته باش
اهمیت نداره اَ کی حرف می‌شنوی
بی اهمیت به همه شک داشته باش
بر میاد همه چی اَ همه
شیرِ حلال نخورده هر طفلی دهنش که
به من زد هم فکری صدمه
ایده های نو م شد زیر ذهنِ عقبِت لِه
استرس دارم اَ همه بابت
حس میکنم لا آشناها سرِ کارم
کسایی که بغل کردم همه لبه دارن
زخ مم اَ ت وو اَ بی رون ، نف سِ را حت
میکشم وقتی نیستن پیشم
آدمایی که توو موقعیت بیشتر میشن
تا عذر خواستم یکی پیش دستی کرد
ع ذرِ بی جا نخو اه، اَ ه یچ ک س، هی چ وقت
ادب به آدمِ بی ادب نکن
گشنگی بِکِش، اَ گوشتِ سگ نخور
تو و خو نه گری ه ک ن، توو کو چه په ن نش و
نشونِ هیچ کس نده پشتِ پردتو
خوشحال نمیشه اَ خوشیت کسی
خام آدمای قشنگ توو سرو ریخت نشی
اون که توو شرایطِ ضروریت از جیب
گذاشت و موند کنارت بگو بِش رفیق
بقیه آشنان همین
توو فهرستشونی واسه یه کار داشتنی
حالا یه لیوان آب خواستنی
میگن دریا گِل شد و آبشار کویر
آدما رو هرچی سگ محل تر
بکنی بیشتر بندَتن، جنگ
با خودت اَ اونجا شروع میشه که
می بین ی مف ت داد ی به یه بی  ظ رفیت  ش أن

متن آهنگ عصبانی از شایع

[کورس]
بهم بگو حکمش چیه؟
او ن یه ن فر که خو شبی نیمُ ب ه ه م کُش ت
بگو حکمش چیه؟
او ن که د رد و د لِ با اش ک قاط یِ مَ نو به ه مه گف ت
مگه میشه؟
دیگ ه مگه میش ه باز اون آد مِ ه میش ه شد
[ورس دو]
خَریتِ محضِ از حد
آدما باهاشون بیشتر حرف زد
دلت اگه اضافه معرفت کرد
همه ی لطفات میشه وظیفه ات تهش
تو به یکی گُل بده یه ماه
بع دِ یه م اه ید ونه چَ ک بز ن
حق میده به خودش، فحش بکشه تا
زنده و مُردت تا قبرِ بچه ات
حالا به یکی چَک بزن یه ماه
بع دِ یه  ما ه بِش  یه دون ه گُ ل بده
خم میشه بذاره لب روو کَفِ پات
نشون می‌ده رویِ خوش بهت
منم به همه گُل دادم
لطف کردم حالا توقع دارن
اگ ه ی ه روو ای ن پس ر بد از دنی ا ر فت
واسه تیکه شکسته های نمکدونامن
مُرد اون آدمِ خونگرم
ذاتِ درستشُ فاتحه اشُ خوندن
پشیمونِ اگه باورتون کرد

متن آهنگ عصبانی از شایع

ا گه بینتون گذاشت با پا کت پو ل فرق
اگ ه براتون نقشه نکشید
اگ ه نف عِ خود شو دی د بعدِ ه ه چی
دیگه این کاسه ی صبر به ته رسید
تعجب نکن شنیدی به گَله زده شیر
من عصبانی ام
ای ن که بهت ون م یگفتم وَر قام چیَ ن
اَ این که نگف ت م به  اَزم خوا ستی ن نه
ا اینکه هنو اَ حال برین من اَ حال میرم
اَ اینکه هنو امیدوارم
به دلِ اونا که دلِ کوچیک دارن
به اونا که محبتشونو میشمارن
م ن بی ح ساب کتا ب به هم شون عش ق داد م
[کورس]
بهم بگو حکمش چیه؟
او ن یه نف ر که خو شبینی مُ به هم کُ شت
بگو حکمش چیه؟
اون که در د و دلِ با ا شک قاط یِ مَنو به ه مه گف ت
مگه میشه؟
دی گه مگ ه میش ه باز او ن آدمِ هم یشه شد

متن آهنگ عصبانی از شایع
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا