رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید کارتل از امیر خلوفت + متن موزیک

موزیک کارتل از امیر خلوت منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

امیر خلوت از آرتیست های قدیمی و تکنیکی رپ فارسی است. او به دلیل سبک خیابونی و گنگ خود و شرکت در میتینگ های رپی به شهرت رسید. افراد دیگر او را به تتوی یا حق بر روی گردنش میشناسند.

خلوت
خلوت

متن اهنگ کارتل از امیر خلوت

[کورس] سرم نمیخوره به سنگ
از قدیم بود همین مدلم
فازه نصیحتو بیخی بزار مسیرو برم
باز از سره شبه دنباله تهه باطلم
هر چی بده خوبه واسه من
دوز م رف ته ب الا دس تم د یگه ن میره به ک م
دارم یه مخه رد
هرکار بگی کردم ولی بازم نشدم آدم

[ورس یک] زدم زیرش بازم سرم گیج رفت
بهم میگن نکردی با قبلا هیچ فرق‌
جای مداد یهو‌دیدم پیپره تو دستم
انگار قول دادم به خودم‌نشم‌ادم‌هیچوقت
خالی نباشه جام وسط لیست بدها
خ وندم واس ه دل م یه و دی دم ریخ ته پش م ها
گفتم میمونم تا هرجا بشه الوعده وفا
حتی هنوزم که بازه‌ پرونده فتا
نه
هیچوقت نمیره یادم
ر وزی که‌مام انم به ب ابا گف ت بچ ه ت‌ نم یشه ا دم
ببخ ش‌ بابا زد م زیر ه ر قو لی ک ه د ادم
بازم هرجا افتادم رسیدی فوری به دادم
قر ار ن بود باش ه با خودش م این پس ره ل ج
بد ه س ر زمی ن و زم ونه یه سر ه رد

متن اهنگ کارتل از امیر خلوت

بده‌زندگی‌رو‌ حواله به لب کج
ب شه هر چی تا می اد تو جی بش‌ یه ش به خ رج
بکشه کون به کون‌سیگار دراره پدر قلب
همیشه تو را خونه دو‌تا بچه بزنه‌شب
شبا بخوابه با استرس‌و دندو‌ن قروچه
ص بحا تا وا کن ه چشو‌ج نگ ه ررو ش روع ش ه
بدن د و رو ه ا نشون ش رخ خن دون تو کوچ ه
اما دوس داشته باشن بشنون ممنوع خروجه
اون فقط‌دلش میخواست یه‌روز‌بشه پدر رپ
نه که خودش‌ واسه آرزوهاش بکنه‌ قبر

[کورس] سرم نمیخوره به سنگ
از قدیم بود همین مدلم
فازه نصیحتو بیخی بزار مسیرو برم
باز از سره شبه دنباله تهه باطلم
هر چی بده خوبه واسه من
دو زم رف ته بالا د ستم دی گه نمی ره به ک م
دارم یه مخه رد
هرکار بگی کردم ولی بازم نشدم آدم

متن اهنگ کارتل از امیر خلوت

[ورس دو] نه‌ که‌ بگم پشیمونم
صد دف عه‌ دیگ ه‌ ام میو مدم دنیا ه مین بود م
که اگ ه یه‌ روز وا سه بچه ه ام‌ از خاط ره ه ام گ فتم
پیش خودم بگم عجب خری‌ بودما
سن بالای سی موی سفید ‌یه عالمه
و لی یه کارای ی میکن م که ان گار  سه سال مه
کنارمه نه صبح، جای چایی هنسی
رفیق ام میگ ن فق ط خ دا ک نه به * ند ه خودش و
هر راهی میرم میشکنم پشت سرم پل
کابل و گرفتم هرجا خورد بم تلنگر
اگه منتظری بشم ادم داشی راتو بگیر
از قدیم‌بوده تفریح من بازی با دم‌شیر
میش ه ک ار ما شرو ع‌ ش با که‌ چ شما می رن
ک مه ب ازم واس م پار ه کن م چل تا پیر هن
تا میخوریم تکون بهمون از چهل جا‌گیرن
میشن پاپیچمون رو‌مخمون هی‌ راه‌ میرن
میگن امیره یه راه راست پاهاش نرفت
میگه مامانه به بچه ش باهاش نگرد
این خیابونای لعنتی کردن پیرش
میگن بد جوری خرابه گردن گیرش
به جا دکتر مهندس رفیقا همه کارتل
انگار زندگی‌ میکنه کف‌ کانتر
میخواد بکنه همرو وسط داست نایف
بشه زندگیش بالا‌ تا پایین تاگ لایف

[کورس] سرم نمیخوره به سنگ
از قدیم بود همین مدلم
فازه نصیحتو بیخی بزار مسیرو برم
باز از سره شبه دنباله تهه باطلم
هر چی بده خوبه واسه من
دو زم رف ته با لا دس تم دی گه نمی ره به ک م
دارم یه مخه رد
هرکار بگی کردم ولی بازم نشدم آدم

دانلود اهنگ کارتل از امیر خلوت

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا