رپ فارسیموزیک

آهنگ دیوونه فریدون آسرایی

دانلود آلبوم جدید فریدون آسرایی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ دیوونه به معنای عاشق بی‌عقل و بی‌مغز است. در این آهنگ، فریدون آسرایی از حالت دیوانگی و عاشقانه خود صحبت می‌کند و می‌گوید که به دلیل عشقش به کسی، همه چیز را فراموش کرده و دیوانه شده است. این آهنگ با ملودی شاد و ریتم سریع، احساسات عاشقانه و دیوانگی را به خوبی به تصویر می‌کشد.

فریدون آسرایی
فریدون آسرایی

آهنگ دیوونه فریدون آسرایی

آهنگ دیوونه فریدون آسرایی

من که واسه تو، هم نفس میشم
دور شی از قلبم، دلواپس میشم
تووی این جاده، رو من حساب کن
یخ زده قلبم، یخمو آب کن
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اشک اتو پا ک کن  از چش ات، میخ وام ببی نم خند تو
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اش کاتو پا ک ک ن از چشا ت، میخ وام ببی نم خندتو
تمو م غ صه ه اتو م ن، رو ش ونه ه ام میذ ارم
چش مات اگ ه ابر ی بش ه، من ج ای تو می بارم
ع شق تو چس بیده به ج ونم، شد م عا شق به گم ونم
من همیشه واسه تو، دل نگرونم
دل نگرونم …
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اش کاتو پا ک کن از چ شات، می خوام بب ینم خند تو
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اش کاتو پ اک ک ن از چشا ت، میخو ام بب ینم خن دتو

آهنگ دیوونه فریدون آسرایی

من که واسه تو، هم نفس میشم
دور شی از قلبم، دلواپس میشم
تووی این جاده، رو من حساب کن
یخ زده قلبم، یخمو آب کن
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اشکاتو پاک کن از چشات، میخوام و ببینم خندتو
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
اشکاتو پاک کن از چشات، میخوام و ببینم خندتو
ت موم غ صه ه اتو م ن، رو شون ه ها م می ذارم
چشم ات ا گه اب ری بش ه، من جا ی ت و می بارم
ع شق تو چس بیده به ج ونم، شد م عا شق به گ مونم
من همیشه واسه تو، دل نگرونم
دل نگرونم …
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر و دیوونتو
اش کاتو پا ک کن از چ شات، میخو ام ببین م خن دتو
دیوونه میخواستی بیا، تحویل بگیر دیوونتو
ا شکاتو پا ک کن از چ شات، م یخوام بب ینم  خندت و

آهنگ دیوونه فریدون آسرایی

 

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا