رپ فارسیموزیک

آهنگ درندشت محسن یگانه

دانلود موزیک جدید محسن یگانه

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

محسن یگانه در سال ۲۰۰۹ با آلبوم “بهترین‌های محسن یگانه” به شهرت رسید. این آلبوم شامل بهترین آثار او در دهه گذشته بود و در بین فارسی‌زبانان بسیار پرطرفدار بود. پس از این آلبوم، محسن یگانه آلبوم‌های دیگری نیز منتشر کرد که بسیاری از آن‌ها در بین مخاطبانش محبوبیت بسیار بالایی دارند.

مجسن یگانه
مجسن یگانه

آهنگ درندشت محسن یگانه

آهنگ درندشت محسن یگانه

زند ه زدم بیر ون از ای ن، وی رونه که سا ختی بر ام
م ن پَر کش یدم از قف س، با اینک ه زخ می بود پر ام
آسون نبود از این سقوط، همین که الآن سرپام
هر چ ی از ت جا مو نده بو د، عی ن یه س نگ  بود سرِ راه م
من تیک ه ه ای ع شقتو، ر و تل ی از خا طره ه ا ش
سوزوندم و منتظرم، طوفان که شد خاکستراش

شهر درندشت دلت، نفرین شده دروازه هاش
ه ر ک ی او مد با ید بر ه، به موقع ش هر ک ی  به جا ش
الآ ن که می میری بر اش، ول ی یه جای ی آخ راش
میفت ه از سر ت هوا ش، میبین مت ص بر داش ته با ش
شهر درندشت دلت، نفرین شده دروازه هاش
هر ک ی اوم د ب اید بر ه، به موق عش هر ک ی به ج اش
ا لآن که میم یری بر اش، و لی یه جا یی آ خرا ش
میفت ه از س رت هوا ش، میبین مت ص بر دا شته با ش

آهنگ درندشت محسن یگانه

سوت قطار قلبِ تو، یعنی رسیدیم آخراش
دی گه م هم نیس ت که کج ا، پیاد ه ش ن مسا فراش
ق مار چش مای تو ک ه، بازن ده ان برند ه هاش
جنگل زیبایی تو، فراری ان پرنده هاش
گی رم تو زیب ایی م حض، ه مون که میم یرن برا ش
سرو کمون، چه فایده وقتی توو باده ریشه هاش

شهر درندشت دلت، نفرین شده دروازه هاش
هر ک ی او مد با ید بره، به م وقعش هر ک ی به ج اش
ال آن ک ه میمیر ی برا ش، ول ی یه جای ی آخ راش
میف ته از س رت ه واش، میبینم ت صب ر داش ه با ش
شهر درندشت دلت، نفرین شده دروازه هاش
ه ر کی اومد با ید بر ه، به م وقعش هر ک ی به جا ش
ال آن ک ه میمی ری ب راش، و لی یه ج ایی آخ راش
م یفته از  سر ت هوا ش، میبین مت ص بر داشت ه با

آهنگ درندشت محسن یگانه

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا