رپ فارسیموزیک

دانلود دیس گادپوری به هیپاپولوژیست به نام جمعه + متن

دیس مجدد گادپوری به دکی منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

گادپوری و هیپاپولوژیست مدت هاست که به احتلاف خوردند. آن ها مدتی بود بعد از ترک اوراقی از گادپوری با هم دیس و دیس بک کردند. اما دوباره بعد از تیکه مجدد گادپوری در موزیک 7 خط دیس های جدید منتشر شد.

7 خط
7 خط

متن آهنگ جمعه از گادپوری

[کورس]
ایزی میزنمت، بدون پولتیک
میک نی لا سب یل ها با تی مت عی ن پلو گ یر
ت وو لیس ت بازن ده ه ا زدم اس متون رو تی ک
می ره تو و ده ن خود ت و م ندمت فر و *
ایزی میزنمت، بدون پولتیک
میک نی لا س بیل ها با تی مت عی ن پل و گی ر
هنوز نیومده چسبونده فک ها رو فیل
ر گ بالاخوا هته، دو سا له به ش داد ی قو ل ف یت
[ورس یک]
مازندران زیاد میام، اونجا همه داداشی ان
تو و مس یر دو هز ارم، رو و تر ک آپ اچی ا م
تخمه میشکونم توو جیب کاپشنم آجیلم
آکی اینا پشت سرم ولی با ماشینن
میخ واستم ب ک ند م س بز ش ه زیر گو شهات عل ف
آکی گفت نکنش بیخود انرژیت رو تلف
رسیدم خونه گرفتم صاف هدت رو هدف
مث ل دفع ه قب ل، رن گ مو عو ض کن ه ص دف
یه د و تا پا نچ بز ن، خ یر س رت ر پ کن ی
توو یه لیگ دیگه ای، رقیب گندمی
میخوام عروست کنم بخر آینه شمعدونی
چفیه‌ست میبندی دور سرت یا دمکنی
انگلیسیم * مثل رقص دریلته
زدیم باهاتون سمتون هم خودش شیفیده که
بالاخواهت هم بالاخواه پوست سفیدته
واسه هر کی قفل باشی، پوری کلیدته
یکه داستان، پلی ایم توو خیابون ما
بک داشت رو میکنم عین دالون وا
او کی گ نگ دا ری، از ک جا تا م یان رو د ب ار
روغن زیتون جا میره توت بیای رودبار

متن آهنگ جمعه از گادپوری

[کورس]
ایزی میزنمت، بدون پولتیک
میک نی لا سبی ل ها با تی مت ع ین پلو گ یر
توو لیس ت بازند ه ها ز دم اسمت ون رو تی ک
م یره تو و ده ن خود ت و مندم ت ف رو *
ایزی میزنمت، بدون پولتیک
میکن ی لا سب یل ها با تیم ت عی ن پلو گی ر
هنوز نیومده چسبونده فک ها رو فیل
رگ ب الا خواهت ه، دو س اله به ش د ادی ق ول فی ت
[ورس دو]
کی گفته رقیبی؟، گاد پوری بکنته
معلومه تتتپتتت، هنوز هم روو *
اولی میاد پایین، بینی و دکورته
دومی میاد پایین، کرکره دکونته
هیچکی رو گنگ نمیکنه ریش داعشی
کَ ت‌ هات رو با ز کن ت وو عک س ها تا پ اره ش ی
دیس میدیم اگه میخوای هجله سفارشی
میخوری، هم فیزیکی، هم نگارشی
الآن حرکت کنم میرسم صبح نکاه
جوری که پرت شی انگاری زدم اورتگا
داداشی نمیشید هیچکدومتون خوشگل ها
باید رد شی ازم، فرامرز خودنگاه
شب ها دو ماشینه بیرونیم، سبیلیم همه
میرسیم میکشیم یه کیسه توو کلینیک سرت
بخ وای در ر ی تو و ه مون کوچ ه زیر میگی رنت
پ وری فر ق د اره با ش ما، م ن زندگ یم رپ ه
* نوت، ورس ها توو دفتر
* ها با گ ان می ان، پو ریا با کفت ر
گنگ گنگ گنگ، پول مواد دختر
تهش میشن ویزیتور رایگان حلال اهمر
[اوترو]
رشت پذیرا باشیم
کت‌هات چرا بازه؟
عرق سوز شدی ستون؟

 

دانلود آهنگ جمعه از گادپوری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا