رپ فارسی

دانلود موزیک همه جوره هست برا من از 021kid و لیتو + متن

آهنگ جدید از آلبوم بهزاد لیتو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی 021 کید

تونی 1 یا محمد محرض از رپر های با ساتعداد و بحبو نسل 4 ام رپ فارسی است. او در ایران و شهر تهران متولد و سپس به لندن انگلیس مهاجرت کرد. لیتو

021 با سبک جدیدی که وارد رپ ایران شد به سرعت هماهنگ و مچ شد و به همین دلیل توانست خیلی زود به محبوبیت زیادی در بین مخاطبان رپ برسد.

آهنگ همجوره هست از آلبوم بچه تخس لیتو

این موزیک دومین سینگل ترک از آلبوم بچه تخس بهزاد لیتو است. آلبوم به صورت کامل در 18 اردیبهشت ماه سال 1402 منتشر میشود.

لینک دانلود به همراه متن این موزیک فرارد داده شد.

آهنگ همجوره هست از آلبوم بچه تخس لیتو
آهنگ همجوره هست از آلبوم بچه تخس لیتو

متن آهنگ همجوره هست لیتو و 021 کید

بزی لی
بچه تخسِ رپ فارسی
تونی وان، تونی وان

[همخوان: بهزاد لیتو] بزی لنگ نمی‌شه و دلش تنگ نمی‌شه
آر ه چو ن حاج ی هم ه  ه ست برا م ن
بزی خم نمی‌شه، به کسی دست نمیده
چون  ه مه جوره هس ت برا م ن
بزی خط نمی‌ده و پی حرف نمی‌ره
آر ه  حاج ی  جوره هس ت بر ا من
ریس خنده می‌ره و فاز بد نمی‌ده
آره چون حاجی همه جوره هست برا من

[قسمت یک: بهزاد لیتو] دارم USB حاجی صدتا مگاهیت من تو
کارم UFC یه جور پانچ می‌ندازم انگار
دورم پُره انگار تو فستیوالم
موزیکام مضرن، مث دود سیگارن
(گوش نده)
امTesticle بدخواه‌ها جاشون رو
هاین LSD هذیون میگن رو
پای پا بیا، اگه تونستی با من
دارم دونه‌دونه شهرا رو پونِز می‌ذارم
(نه په)
کص‌خوار اونا که میگن پوچ
زر می‌زنن و منم نمی‌دم گوش
مثک ه باید رد ب م و م ن  رو ش
صوبر فِرِش میام نباس بپیچم کوش
(Fresh)
بزی‌لی همیشه بوده تارگت
این‌طوری میشی باشی خوبِ مارکت
این مشکیه ولی تو اتاق بوره
پی ش م ا بیا ی حا جی س ور و س ات

[همخوان: بهزاد لیتو] بزی لنگ نمی‌شه و دلش تنگ نمی‌شه
آر ه چو ن ح اجی ه مه ج وره ه ست برا م ن
بزی خم نمی‌شه، به کسی دست نمیده
آره چ ون حا جی ه مه جو ره ه ست بر ا من
بزی خط نمی‌ده و پی حرف نمی‌ره
آ ره چ ون ح اجی هم ه جو ره  ب را م ن
ریس خنده می‌ره و فاز بد نمی‌ده
آره چون حاجی همه جوره هست برا من

متن آهنگ همجوره هست لیتو و 021 کید

[قسمت دو: ۰۲۱کید] سر فصله و کلی کِشت تو کیف
ما گنگیم داشی چون تو محیطش بودیم
پارتی‌ها تونیه تو لیست VIP
پیچ نمی‌خورم مث الیور توییست
همه دیگه می‌دونن این تیمه هرکوله
چاقی اگه با ما بده بی‌لِول بوده
تونی وقتی بخواد هرچی دلش جوره
یه ترک میدم نسل میره زیر اینفلوئنس
گنگ میام بی‌کُلت و شمشیر
همچنان بچه تخس و وحشی
جمع رفیقام کُلُهُم مَشتی
ولی قُلدرن اگه بشه گوه‌خور نزدیک
تا می‌شینه رو بیت ورسام می‌گاد
کش موزیکِ تپله، ۴۰تاست جیبام
بزی میگه کار داریم انگار زیاد
ولی گنگ، شت، زاخار بیاد امسال می‌گاد

[همخوان: بهزاد لیتو و ۰۲۱کید] تونی لنگ نمی‌شه و دلش تنگ نمی‌شه
آره چون حاجی همه جوره هست برا من
تونی خم نمی‌شه، به کسی دست نمیده
آر ه   حاج ی هم ه ج وره ه ست  من
تونی خط نمی‌ده و پی حرف نمی‌ره
آره چ ون حاج ی ه مه جور ه هس ت ب را من
ریس خنده می‌ره و فاز بد نمی‌ده
آ ره چ ون حاجی ه مه جو ره هست برا من

متن آهنگ همجوره هست لیتو و 021 کید

[قسمت سه: بهزاد لیتو و ۰۲۱کید] حال می‌کنه با اخلاق من
مث مهراد شُل زیر نخلا ولم
(زیر نخلا)

کسخلم گوش من به این حرفا بدم
ترجیح میدم سولو شخص تنها برم
(شخص)
لبخند رو لب، انرژی خوبه
قبل ۴۰ تو اگه کدر شی زوده
بکسم رفتن بالا باتلا رو
سیجی رد داده حاجی، شده سپهر دیوونه

دور دنیا تور دارم همه شهرها رو
لشه شلوار و دیر می‌رسم سر پرواز
بچه شب باهام می‌خواد بریم کف شهر بار
وق تِ ت نگ دا ش  دیگ ه چ ک بدخ واه ر و
ب از بزن ه ی ه س ره ک ارا ر و می‌کنی م با بز ی س ه جی
ریخ ته رو م یز سی جل م یگه ب اس بزن یم یک ی یک ی
این مدلی دافِ می‌خواد ببینه تو اکیپ کی
بچه ت ی، گ نگ ش ت ز ی،  بری م ب زی

[همخوان: بهزاد لیتو و ۰۲۱کید] بزی لنگ نمی‌شه و دلش تنگ نمی‌شه
آره چون حاجی همه جوره هست برا من
تونی خم نمی‌شه، به کسی دست نمیده
بزی خط نمی‌ده و پی حرف نمی‌ره
ریس خنده می‌ره و فاز بد نمی‌ده
آره چ ون ح اجی ه مه جو ره هس ت برا م ن
[پایانی: ۰۲۱کید] بچه تی و گنگ شت زی
Motherfucker

دانلود آهنگ همجوره هست لیتو

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا