رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک فندی از پوبون + متن موزیک

آهنگ جدید از پوبون به نام فندی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

پوریا پوبون از رپر های نسل سوم و زیر زمینی مارکت موسیقی رپ ایران است. او هم اکنون به همراه همسر خود در کانادا اقامت دارد. پوبون دوران اوج و شروع کار جدی خود را با پاراسلیپ شروع کرد و سپس به دلیل اختلافات از هم جدا شدند.

فندی
فندی

متن موزیک فندی پوبون

[کورس – پوبون] با من تر ندی بیب ی من ف یک نی دور م
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
[بریج – پوبون]

ما ل من، باش
م  ال من، باش
م ن (مال من)
باش
مال من، باش
[کورس – پوبون]
با م ن تر ندی ب یبی من ف یک نی د ورم
تو توو چشمی دافا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
لبات خوش رنگه من تیستش میکنم
با م ن ترن دی بیب ی م ن ف یک ن ی دور م
تو توو چشمی دافا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
لبات خوش رنگه من تیستش میکنم


[ورس یک – Milano]
Met toi a l’aisee
Laisse parler ton rouge à lèvres
L’impression dtavoir ramener de mes reves
L’impression de plus t’aimer apres mon verre
Faut que j’marrete
Tu sais qu’on a passer du temps
J’regarde dans le passé et jsens
Les regrets pas les efforts
Laisse les parler ils ont tord
Baby baby baby
Touj ours cr u e n toi vou lu q u’tu soi s ma lad y
P lus ma in da ns la m ain m oi je te sto p Ba by
Comme un SOS j’appellerai Meydey
Qua nd pl us la t u sera  e t qu e j’sr ai sol o ba by
Ton regard dans ma tete au premier rendez vous
T u sa is qu e m oi je nv eux pa s m ais m a che rie vo ulez vou s !
Repe nse a to ut ce s mom ents pa ssés q ui me ren den t fou
Qui me rendent fou comme un ados

متن موزیک فندی پوبون


[کورس – پوبون]
با من ترند ی ب یبی م ن ف یک ن ی دو رم
تو توو چشمی دافا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
با م ن ترن دی بی بی م ن ف یک ن ی دو رم
تو توو چشمی دافا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
لبات خوش رنگه من تیستش میکنم
[ورس دو – Milano]
Comme L’impression que t’oublie tout mes efforts
L’impression qu’toublies ces moments ou jtaimais fort
N’ou blie pa s qu e m eme toi che rie t’a s tes t ords
Jt e laiss e c ar p our le co  up b ah t’a s fa it f ort
J’pense a demain
J’pense a toi
Jregarde au loin
Regarde moi
Tu mdis derien
Jte dis pas
Qu’c’est rien pour moi t’emballe pas
[اوترو – پوبون]
مال م ن، باش
من، باش
م ال من (مال من)
باش
ما ل من، باش
مال من

 

دانلود متن موزیک فندی پوبون

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا