موزیک

دانلود موزیک اگه میموندی اشوان + متن

آهنگ جدید اشوان

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بیوگرافی اشوان

اشوان از خواننده های مجاز و همینطور پاپ خوان کشور ایران است. او تا به حال آهنگ های بسیاری از خود منتشر کرد. همچنین اشوان از ابتدا کار خود در بسیاری از شهر های ایران، کنسرت برگزار کرد.

آهنگ اگه میموندی از اشوان

این موزیک در 25 اسفند سال 1401، از سایت های موزیک منتشر شد. این در واقع اخرین کار، سال نسبتا کم کار اشوان بود.

اشوان
اشوان

متن آهنگ اگه میموندی از اشوان

اگه میموندی حالت از الآن که بهتر بود
حال منم که بهتر …
دو ت ا چش مامون این جوری د ور از ه م نمی شد که ه ی تَر
به ت گفت م تو غصش و نخ ور بخن د بقی ه اش  با م ن
شای د بر ای تو با ورش سخ ته وقت ی به یه لبخن دِ تو قان ع ام
اگ ه میموند ی دن یا رو میری ختم به پ ات، ه مه حس ودی ک نن
روز ای س ختی که نیا زم بود ی رو ه یچموقع نبو دی دو رم
ق د تم وم رو زای عمر م ق د یه دنی ا پُر م
ش اید با ورش سخ ته ول ی ایند فعه رو ق سم میخ ورم
پش ت د ستمو دا غ  باز ب ی  تو م ن
ت وو ای ن خیابو ن ه ی د اد و فر یاد میک نم
یاد میکنم تو رو شاید بشم آروم
همه ی دارو ندارِ منی تو
نمیبینه چشمم حتی بدیتو
فقط اگه نری، آخ اگه فقط نری
پ شت د ستمو دا غ می کنم با ز ب ی تو م ن
تو و  ای ن خیابو ن ه ی دا د و فر یاد میکن م
یاد میکنم تو رو شاید بشم آروم
همه ی دارو ندارِ منی تو
نمیبینه چشمم حتی بدیتو
فقط اگه نری، آخ اگه فقط نری
اگه بذاره آسمون دوباره مالِ هم بشیم
م ث قد یم بیا ی و واس ه پرو از با لِ ه م بش یم
دیو ونه می شه ای ن دل م، به ونه م یگیره یه ک م
درد و دل امو ج ز تو م ن به ک ی بگ م؟
اگه میبین ی تو و آس مون س تاره ا ی ندا رم و

متن آهنگ اگه میموندی از اشوان

تمو مِ ع مرمو ا ز آد ما در حال فر ارم و
این که نبود قرارمون، بشکنه بغض آسمون
گریه کنن تموم شهر به حالمون
پش ت دست مو دا غ می کنم باز ب ی تو م ن
توو ای ن خی ابون ه ی د اد و فری اد میکنم
یاد میکنم تو رو شاید بشم آروم
همه ی دارو ندارِ منی تو
نمیبینه چشمم حتی بدیتو
فقط اگه نری، آخ اگه فقط نری
پش ت د ستمو دا غ میک نم باز ب ی تو من
توو این خی ابون ه ی دا د و فری اد میک نم
یاد میکنم تو رو شاید بشم آروم
همه ی دارو ندارِ منی تو
نمیبینه چشمم حتی بدیتو
فقط اگه نری، آخ اگه فقط نری
پش ت د ستمو دا غ میک نم باز ب ی تو م ن
تو و ای ن خیاب ون ه ی دا د و فر یاد می کنم
یاد میکنم تو رو شاید بشم آروم
همه ی دارو ندارِ منی تو
نمیبینه چشمم حتی بدیتو …

 

دانلود آهنگ اگه میموندی از اشوان
5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا