رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک مستر لوده از تتلو، خلسه و ام جی + متن

آهنگ مستر لوده از تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

امیرحسین مقصود لو ملقب به تتلو ، خواننده و آهنگ نویس در 30 ام شهریور1366 در تهران به دنیا آمد.

امیرحسین مقصود لو کیست ؟

این خواننده که اقلب طرفداران او دهه هشتادی هستند، سبک اصلی اش در زمینه”R&B ” است و در سبک های دیگری مثل رپ و پاپ هم فعالیت داشته است. اولین آلبوم رسمی خودش را در سال 1390 با نام زیر همکف منتشر کرد و شروعی برای فعالیت حرفه ای امیر تتلو بود.

آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

بعد از دوران همکاری های غیرمنتظره رپ فارسی ، سپهر خلسه از طریق سهراب ام جی به امیر تتلو وصل شد. مستر لوده  حاصل ارتباط بین این نفرات است و یکی از پر شنونده ترین آهنگ های اون دوران است.

متن آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

کی بود؟ داداش میس کال انداختکی بود؟ بابا این پسره مستر لودهمث اینکه دوباره کارش گیر کرده به تو زنگ زدههی مستر لودهبدنش بد بو زیرِ چشم گودهبه درد نخورد اون حتی یه خردهاز یکی طلب داشت که الآن مُردههِی ، تو میس کال انداختیحالا زنگ بزن گوش کنانگشت رو من نذار که میکنم ک*ت همون انگشتوهی لااقل بیخودی چنگ نزن ، از ته بکَن گوشتوتوو این جنگل شیر و ببر منم ، موش و خرگوش توبگو خرگوشی یا موش؟چون ما داریم هم شیر هم روباه توو تیمآره ما جزو خوباتونیمما همونا که پریدن از رو باطومیممیگذره همه شبامون اکشناما خب روز کارتونیولی من نه عین کاکرو خشکمنه عین سوبا کو*یحد وسط ولی صفر و صدروزا نرم شبا یه کمی سفت و بدپس نکن زیادی چت و مستکه یهو دیدی تتل اومد چفتو بستمردُم این شهر میدونی الافن کلاًفقط دوست دارن کلافم کننولی من دارم صد تا فن خودمهم جنگنده ام ، پدافند طورم

متن آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

دور پُر داداش کایکو ، منم میشم حاکمِ بزرگگرگ ببینم گرگ میشمچون اصل در میادش حاصلِ دو گرگبکس همه ورقن و تکش هم منمجدیدنا چرا انقد نکشم ع*ممیخوام دیس بشم بکش هم ندمانگشت کنم خانم چکی شم اصلاً* نخورم چون یه جور سوپر استارمسمتم میای آخه روت طلسم دارماین چاقالا که رو PS4 انبسته رو میگم برام UPS کننداش امیر میگه نیوفیس بیادمیگم لطفاً نباشه داش ویو پیج زیادچون که میترسم که شر شه واس مناز همسرم همیشه من ترسو داشتم وچیه تا یه پلنگ دیدی چشمت باز شد؟خدایا منو بکششهر شده پُر مستر لودههر کی یه جور دپرس شدهه ر کی یه جا زیرِ قسطههر کی یه جور حسش مُردهمن همه روزام طعمِ شب میدادبا نفس تنگی تبش هم میاد

متن آهنگ از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

من داغ عینِ بدنِ بیبیمقلبم سنگه اما تپشم زیادآره من به یه حجمی زامبی دیدمکه * خوارش بخنده اویلاینا بی ذات اومدن بی ذات میمیرنباشه بابا ایوِلاینا بیخودی میزامپلی انبذار الکی جر بدن خودشونومن نسخه رو واسه ایران پیچیدمدورم پُر بی بی دلهمین فردا نه همین الآنمن همشو میخوام کم نریز برامتوو گرفتن بیشترینمولی توو ول کردن جزوِ کم ترین تراماز رو زمین تهِ چاهیمن از زیرزمین هوامهمه توو صفن توو کف و خونولی خوب میخوره نزدیک ترین براملوده ، صبح پا میشم توو این خونه نباشفلنگو ببند و بروما اصلاً ع*ه ی داستانتو اصاً بزن تو زورویا بمون همین جا هیچ جایی نروواسه تو هم جا داریم عزیزممیمالن شیش تایی منوتو از پرسپولیس لنگی تریمن از استقلال شیش تایی تر وتو همه جا شعبه داریمیدونم ولی ندیدن هیچ جایی منویا بمون همین جا هیچ جایی نروتو بکن قمبل توو اینستامن میگیرمش تیز جایزه روتا به خودت بیای میبینی(چیو؟) همه رو ریز گا*دموهی مستر لودهبدنش بد بو زیرِ چشم گودهبه درد نخورد اون حتی یه خردهاز یکی طلب داشت که الآن مُردهوالا ما قصدمون این بود که چند مدلمستر لوده رو به شما معرفی کنیمکه مفت بری نشه

متن آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

بریم؟ نوشکثافت گرفته سر تا پاشبوش هم که دنبالشه هر جا باهاشنه ، مشخصه از رفتاراشکه اینو ارث برده حاجیمون از باباشوناون بلند میکنه دست رو زنولی جلو لات و لوتا میگه دست بوسموقتی حرف میزنه مخصوصاباس دهنشو بدوزی با نخ سوزنچون اون لوده ی شهره به نوبه ی خودشاسوه ی جعله توو حوزه ی دورشتازه فهمیدم الدنگ کیه آرهاصلاً نمیدونه فرهنگ چیهعرقو میریزه سریع تووی شیشه وودک* ومیره بالا هر چی میبینه میشه دوتا ومیخنده اون به ریشِ خدا وولی معلوم میشه داره میشه کجا ومثلِ آدمای عصرِ حجرهمیخواد همه رو بماله اون اَ بس که حشرهمیگه اصالت داره و از نسلِ قجرهولی درخت میبینه سریع دست به تبرهمیگه سختی و بحران کشیدهپس نگی بهش تازه به دوران رسیدهدوست نداره که ضایع بشهچون هر چی مایه درآورده اون لایقشهاه ، برو بیا ، حسن باباعوضی ، حسن باباهی مستر لودهبدنش بد بو زیرِ چشم گودهبه درد نخورد اون حتی یه خردهاز یکی طلب داشت که الآن مُردهصبح تا شب پول لازمهمنو میبینه میفته یادِ دلار وهی یادش میره چطوری رفتهچطور به باد داده پلا روخیکی خسته عضلات شلهتیریپ خز و لش کج کولهخودش درگیر * و الکلهبعد میخواد مشکلِ منو حل کنهحس ریاست داره آقای لودهدپرسه از وقتی مامانش مُردهپُر میده که خارجهولی اونجا هم یه کارگر آواره شدهفیس ت*می آمارِ گو*ی* *عینِ کارای تهی

متن آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

 

دوست داری من ننتو *ولی داشا*م لیاقتِ مامانِ تو نی نهلاشخورِ مصرف کنندههی میکنه پسرفت کلنگهعه ، ولی خب مقصد هلندهخالی بند توو هر کاری رسماً کنندهعشقِ لاتی عشقِ پرندهبد استایل و ادا عشوه زنندهبه درد نخورِ چربی بستهخودِ گوسفند ، زشتِ جوندهمخ تعطیلاتاز همه ایراد میگیره خودش ولیپُر معظل ایرادخربزه اندازه این بود اعتماد به نفسشدرختاش موز هم میداد

کودن بیکار از همه بالا میرهبی آبرو کلاً بی عارعوضی به درد نخورآویزون ، توو مخ ، چلمن ، خیارهی مستر لودهبدنش بد بو زیرِ چشم گودهبه درد نخورد اون حتی یه خردهاز یکی طلب داشت که الآن مُردهپیرهن مردونه زیرش عرق گیریه فروهر روشه خودِ سیسِ پلشتیگوشی ورتوش هم سایلنت دستشچون که نمیخواد اون خراب بشه وایب یه لحظهمیخواد دخیه توو لایو برقصهاندام همه بیاد سایزش دستش

متن آهنگ مستر لوده از امیر تتلو و سپر خلسه و سهراب ام جی

 

شده موجودی کارتش هم صفرمیگه فتا باز هم درگاه سایتو بستهبنزو گذاشته دَم در توو چشممالِ رفیقاشه میکِشه یه نَمه فرمونشمیگه چیزی نیستش کم و کسر خوبهیه روز زده هر چی چخسه که دَم دست بودهچون که مستر لودست ، عشقِ شهرتتووی خوار * شده تستش مثبترولکس بسته رو دستِ راستشولی وقت میخواد بازم بده قسطو * مغزمیگه بعدش هم هتل نمیریمبیاین افتری پیشِ من که باتل بریزیمبا این لاشیا که ما چفت نمیشیمهمه ساسبند دارن عینِ هاکل بریفینخط میاد ولی نی کوکائینیه کم جوشِ شیرین داره قاطی لیدوکائینبعد هم از ما میخواد ویدو پایینبیاد جونوری مثِ خودش نی خداییشهر شده پُر مستر لوده کی یه جور دپرس شدههر کی یه جا زیرِ قسطهه ر کی یه جور حس مُردههمه روزام طعمِ شب میدادبا نفس تنگی تبش هم میادمن داغ عینِ بدنِ بیبیمقلبم سنگه اما تپشم زیادهی ، مستر لوده

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا