رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک سیگار صورتی زدبازی + متن

هیت ترین آهنگ گروه زدبازی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بیوگرافی سهراب ام جی

سهراب ام جی از خوانندگان غیر مجاز و زیر زمینی رپ فارسی ایران است. او به اصطلاح نسل یک رپ فارسی است. سهراب اکنون 37 سال سن دارد و به همراه دختر و همسر خود در ایران زندگی میکند.

آهنگ سیگار صورتی سهراب ام جی و زدبازی

این موزیک از هیت ترین موزیک های ام جی به همراه گروه زدبازی است. مهراد هیدن، یهراب ام جی، جی جی و نسیم از افراد مشعول در این آهنگ هستند.

سهراب
سهراب

متن آهن گ سیگار صور تی سهرا ب ا م جی و زد بازی

اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام
[ورس یک – سیجل]
نه خوبیم نه بدیم
همدیگه رو بلدی
دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم
اینجا مثل سیرکه و ما تیکه و
پاره دنبال اتیش میدوییم
دل طلبکار رو راضیش میکنیم
ولی بازم تویی چون جات بیاد
عشقه دیگه بازم عشقت زندگیمه
لِ ه   مثل م یوه بای د بر یم بر یم د یگه
این هم ه چ یز بی ن ما ست ، تو و س رم عی ن ت اس
می چرخ ه و می چر خه ، تو بو دی و یه لب اس
بو دی ت و تو و بغ لم ، گ ردن ت بود ر و لب م
آ فتاب ط لوع اص لا ، ن میکرد ا ون رو ز فق ط
م ن و ت و با نو ر شم ع ، کا ری کر د آرو م بش م
ص دا تو بارو ن ش ب ، با تو  خ وبه داغونش م

متن آه نگ س یگار ص ورتی س هراب ام ج ی و زد بازی

[کورس – مهراد هیدن و نسیم]
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام
[ورس دو – هیدن]
ص بح زو د ص بح ب خیر به زو ر و خم یازه
بر گ ها ریخت ن و بیری خت ش دن توو فصل ی تازه
مون دیم م ن و ت و یه بط ری آ ب که خو ردی آر وم
چش م ریز پل ک ها خی س جلو م چه مُر دی آسو ن
میاد سفید بهت تو اردیبهشت
پر یدیم سم ت م اه با دس ت باز و خ وردیم به ش
من پی ت تو کی ت ما وس من ی ، ساخ ت و اسه هم یم
معروفیم پس اُرد میدیم برامون بشکافه زمین
[کورس – نسیم]
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام

متن آه نگ س یگار ص ورتی س هراب ام ج ی و زد بازی

[ورس سه – سهراب ام جی]
من روز های خوب یادم میاد
بودیم دو تا آدمیزاد
حال کردیم باهم زیاد
هر جا هم باشم با من میاد
یاد و خاطرش
باز دوبا ره ته ش راب طه خو ندست با ت و فات حش
پس بیا دوتایی خاکش کنیم
پاک کن رو بیار اصلا پاکش کنیم
چرا ساکت شدی یه چیزی بگو
قب ل ای ن که هم ه چ ی رو بخ وای بریز ی دو ر
پس برو دنبال کارت منم دنبال کارم
تو ر و میخ وام چیک ار وق تی دن یا رو د ارم
وق تی صب ح پا میش م و ش ب ها خوشح ال و شا دم
همه چی خوب نیست دیگه غمی
تو ه م نیس تی که بگ ی می دم وق تت رو باز ی
نمیرسیم به هم مثل دو تا خط موازی
[ورس چهار – علیرضا جی جی]
واتساپ من و تو
تاساعت پنج صبح
تکست تکست برا تو
چک چک اما خب
من هم پسرم
این رو بفهم که خرم
راحت گول میخورم
وقتی دوری ازم
شاید نباید اون شب
میاوردم اون رو خونه
بعد کنسرت داغون
صبحش دیدم که روبرومه
خودم رو فحش دادم
چون الآن وجدانم
کثیف تر از اون سیگاری
که کشید صبح با من

متن آه نگ س یگار ص ورتی س هراب ام ج ی و زد بازی

[کورس – مهراد هیدن و نسیم]
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام
[بریج – نسیم]
نمیخوام برم زوده
این داستانمونه
با تو داغون هم خوبه
آخرین بارمون بوده
چون راهمون دوره
بزار رازمون روشه
[کورس – مهراد هیدن و نسیم]
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونی ها
تو بودی باهام ، تو بودی بام

دانلود آهنگ سیگار صورتی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا