موزیک

دانلود موزیک بخند دیوونه از پویان مختاری + متن موزیک

آهنگ جدید از پویان مختاری

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

موزیک بخند دییوونه از پویان مختار که از کار های پر طرفدار او در زمینه موسیقی است، منتشر شد. پویان مختاری فرد مشهور ایارنی در زمینه سایت شرطبندی و فعالیت های مجازی است. او بهمراه فرشید مونتیگو رئیس سایت های شرطبندی ایرانی، سایت حضرات را راه انداخت.

<yoastmark class=

متن آهنگ بخند دیوونه از پویان مختاری

هم ه د نیا رو ب ه من بد ن نمی خوام بدو ن تو

آرومم کنارت چون همه زندگیم خلاصه میشه

تو چشا ی تو خ دا ت و رو د اده به م ن

اص لا نمی خوام از د ستت  بدم وا ست ه ر کاری میک م

دوس ت دار ه م ثل من ت و رو ب خند دی وونه بد ن شو

دلم با تو آرومه همیشه

دوس ت د اره مثل م ن تو رو بخ ند دیوون ه بد نش و

دلم با تو آرومه همیشه

♫♫♫

♫♫♫

هن وز و صل میش ه هر چ ی که هس ت بی ن ما

فر دا کل ی کار د اریم بخ واب زو دی چه ص بح زیبا یی چ ه خان ومی

چش ما می شه با وی و  در یا انرژ ی هس ت فق ط می ون حرف ها

مرح با عاش کیم گون آید ین ب ن سن ی چ وخ سویو روم

هر گئ جه ه ر گو ن بکل یوروم تا لیم س نی ایستی وروم

نش د یه بار برس یم ربط ندا ره ول ی پویا تا ته با هاته

ل ب س احل ب شیم او نجا ول و م یان می رن ه ی مو جا مل و

هی ر وزا م یره ه ی ش با م یاد چه ز ود م یاد می ره روز ها جل و

دوس ت داره مث ل م ن ت و رو  بد نش و

دلم با تو آرومه همیشه

متن آهنگ بخند دیوونه از پویان مختاری

دوس ت داره  م ثل من ت و رو  بد ن شو

دلم با تو آرومه همیشه

دوست داره مثل من تو رو بخند دیوونه بد نشو

دلم با تو آرومه همیشه

لب ساحل بشیم اونجا ولو میان میرن هی موجا ملو

ه ی ر وزا میره ه ی شب ا می اد چه ز ود می اد می ره روز ها ج لو

دوس ت داره مث ل م ن تو ر و  بد نش و

دلم با تو آرومه همیشه

دوست داره مثل من تو رو  بد نشو

دلم با تو آرومه همیشه

دو ست دار ه مث ل م ن تو رو بخ ند دیوو نه بد نش و

دلم با تو آرومه همیشه

 

دانلود آهنگ بخند دیوونه از پویان مختاری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا