رپ فارسیموبایل

دانلود موزیک “گم” از بهرام نورایی در آلبوم خود ها + متن

دانلود آلبوم خود ها از بهرام

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بهرام نورایی کیست؟

بهرام، یا به اصطلاح یاغی، موزیسین و شاعر زیر زمینی ایرانی است که از ایران به سوئد مهاجرت کرد. او از با تکنیک ترین ها و پر طرفداران ترین آرتیست های ایرانی است. بهرام در زمینه رپ و شبکه های اجتماعی به شدت کم کار و غیر فعال است. او با فردی به نام غوغا ازدواج کرد و هم اکنون ساکن سوئد است.

آهنگ گم از بهرام

این موزیک از آلبوم خود های بهرام منتشر شد و جزو موزیک های پر مخاطب این آلبوم به شمار میرود. متن موزیک به همراه لینک دانلود مستقیم آن در این مطلب قرار داده شد.

نورایی
نورایی

متن آهنگ گم از بهرام

صبح زود آفتاب درومد از پشت کوه
د یدم تیک ه تیک ه افتا ده رو زم ین گوش ت خ وک
بوی باروت آسمون مه آلود
پ وکه پ وکه گل وله ها رو زمین رو آین ه ها قط ره ها ی خو ن
خس و خاشاک خاک و خل
عنکبوتا در حال خوردنِ زنبورا رو گل
هرچ ی نور رخ نه ک رد ای ن سی اهی تاب آور د
ه ر چی گور شد بِکن
هر چقدر شد توش جا بُکن
چقدر شد توش جا بُکن
من دا شتم گو رو میکن دم د یدم یه چی زی زیر زم ینه
جس د خو ک اعظ م پار ه شد ه از و سط سی نه
م نم دن بال ت ن می گشتم رف تم تو ش ک سی نب ینه
از این رو سیاهی خسته ام
میپوشم هر چی توو تنم میره
دی دم  تنم جا می شه ج فت دس تام دا ره پا میش ه
کل ه ش و پو شیدم و د یدم چش مام داره ب ینا می شه
توش پنهان کردم هستیم رو
فراموش کردم همه چیم رو
رو یه پا می چرخم
می رقصم می خونم بلند اینو

متن آهنگ گم از بهرام

[کورس]
کم ک ک نین، کم ک ک نین من ک شتم ه مه رو
از ن ظرها پن هان شد یم ه مه تو این ب دنا پ یدام کنی ن
هم برمیگردم گم میشم از نو
م ن برمیگ ردم برمیگ ردم گ م می شم از نو
کمک کنین، کمک کنین من کشتم همه رو
از نظرها پنهان شدیم همه تو این بدنا پیدام کنین
هم برمیگردم گم میشم از نو
من برمیگردم برمیگردم گم میشم از نو
[ورس دو]
من ب ی ن یاز از افشا ی پش ت پر ده ها م
چون حقیقت تو سکوت عمیق دره هاست
م ن می گم از ای ن به بع د مر ز  و ش ما کج است
نعره تنها راه گفتگو با درنده هاست
خس ته ا م از ای ن لعن تی، از دنیا ی صنعت ی
خس ته ام از فر و ش دن لا ی چر خ دنده ها ش از خود ی و اجن بی
از زمان و از زمین

متن آهنگ گم از بهرام

خس ته ا م از ای ن که باش م جز شرم نده ها ش از راه کر دنم به در
از در کردنم برون
ف ریاد ه ی زد ن بلن د نرف ت در سر م ف رو
خورش ید مون ده پش ت ابر، تا ت هش، تا  دم غر وب
س ایه ه ای رو سیا هو جم ع کر دم زود تو ی ک گ روه
گف تم که م ا بی بد ن ک لا ند اریم
به ازا ی هر س ایه یک جس د ه ست ا گه کن یم ای ن خ اک و زی ر و رو
با لبه ت یز آینه ه اتون بش کافید دون ه دو نه خو ک
تنها بدن مشروع، تنها بدن موجود
[کورس]
ک مک کن ین، ک مک کن ین من ک شتم هم ه رو
از نظر ها پنه ان شدی م همه تو این بدن ا پید ام کن ین
هم برمیگردم گم میشم از نو
من برمیگردم برمیگردم گم میشم از نو
کم ک کن ین، کم ک کنین من کش تم ه مه رو
از نظر ها پنها ن ش دیم ه مه تو ای ن ب دنا پی دام کن ین
هم برمیگردم گم میشم از نو
من برمیگردم برمیگردم گم میشم از نو

 

دانلود آهنگ گم از بهرام

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا