رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک “موجی” از شایع و مهراد هیدن + متن

آلبوم آماده باش منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ موجی از شایع و هیدن

موزیک موجی از شایع در آلوم آماده باش و به همکاری مهراد هیدن منتشر شد. این موزیک سیک رپ و راک دارد. همچنین موزیک موجی دومین همکاری از شایع و هیدن بود. اولین موزیک آن ها، سیل نام داشت که بسیار هیت شد.
آلبوم آماده باش جدی ترین فعالیت شایع در زمینه موزیک بود و همچنین آلبوم بسیار خوبی به جا گذاشت.

محمدرضا شایع
محمدرضا شایع

متن آهنگ موجی از شایع و هیدن

[ورس یک – شایع]
من موجی ام، هر روز از روز قبل بیشتر
دیگه با خودم توی جنگ نیستم
یه رو ز خو ب یه ر وز از تو و به م ری خته ام
حد وسط ندارم
دلگیرن همه از من
میگن در امان ترم با پر بستم
جلو دستمه رگ دستم
ببی ن کِ ی میزن ه به ای ن  سر مس تم یه ر وز
حالم توو دقیقه برمیگرده
سرم از بچگی درد میکردش
روو کل جیبش شرط میبنده
سگم نه آدم
اخلاق هام جور دیگست
م ن فق ط د ست مید م با او ن یک ی دس تم
کم میبینی توو خونه ریلکسم
این آنرمال بیدار میمونه شیش هفت شب
من موجی ام، هر روز جدید
چشمام هر جا تابلو خطر بود ندید
هر ج ا ح رف از قو ل زد م گو ش ن دید
م ن از دم اغم، او مدم ه ر چ ی گ فتم نش د
هیچ بحثی باهام لطفا نکن
من او ن گرب ه ام ک ه خ ورد بچ ش رو
خواب موند شنبش رو

متن آهنگ موجی از شایع و هیدن

[هوک – مهراد هیدن]
حال قلبم خوب نیست
نمیذارم بفهمن
چه از عشق، چه از ترس
نمیخوام بره از دست
تا بگن یک، برنده
توو یه نقطه، یه لحظه
جون میگیرم من از تو
نداشته باش توقع
[کورس – مهراد هیدن]
پا ی خس ته ت وو ج اده ه ای را ه نر فته م ن کود ن
چیشد که از چشمت بیوفتم
یه ، بدون توجیه
همیشه اوجی، نمیده توضیح
یه ، بدون توجیه
همیشه اوجی، نمیده توضیح
[ورس دو – شایع]
نرفتم جنگ اما همیشه
شبیه من کم، شبیه تو چی؟
بیرونم از صف، از گیر توضیح
شبیه من، کم، شبیه تو چی؟
من موجی ام، صفر صد
خوب، خوش، چت رَد
راحت ازم میشه دل کند
عوض نمیشم
چند ساله توی چنجم
ولی عین مهره بیرون منچم
بیرون غد توو خونه فنچم
حواس پرت روو شعله میسوزه چنجم
میریزم پر، میکشم دود
غلافی سفید دارم زیر شمعدون
میگن بدون بستری نمیشه درمون
نخند به ریشم
میخندم به همه من خودم
خوبِ خودمم بدِ مردمم
همراهمه یه قلب سر بلند
یه دس ته گ ل س ر فص ل ش ق و رق
خدا رو بنده نیستم
دیوو نه ام، از دیوون ه ها یه ذر ه بی شتر
بزرگ شدم قبل هیجده
از بعد دیشب
تص میمم ای ن ش د دیگ ه بگ یرم چ پ به م بگی ن موج ی
شبیه من کم، شبیه تو چی؟
[کورس – مهراد هیدن]
پ ای خ سته تو و جا ده ها ی را ه نرف ته م ن کود ن
چیشد که از چشمت بیوفتم
یه موجی، بدون توجیه
همیشه اوجی، نمیده توضیح
یه موجی، بدون توجیه
همیشه اوجی، نمیده توضیح

دانلود آهنگ موجی از شایع و هیدن

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا